Wersja do druku

URSAPHARM Poland sp. z o.o.
05-092 Łomianki
ul. Malarska 6

Tel. 22 732 07 90
Fax. 22 732 07 99

Email: info@ursapharm.pl

W przypadku nawiązania kontaktu, Państwa dane osobowe w formularzu kontaktowym/e-mailu będą przetwarzane przez URSAPHARM Poland sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach (05-092), ul. Malarska 6, w celu rozpatrzenia zapytania i odpowiedzi na Państwa pytania, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, na zasadach określonych w oświadczeniu (Ochrona danych).

URSAPHARM Poland sp. z o.o.
z siedzibą w Łomiankach
05-092 Łomianki
ul. Malarska 6
NIP: 1182030124
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000358065
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 zł

Photo Credits

iofoto – stock.adobe.com
gstockstudio – stock.adobe.com