Ochrona danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych ma na celu poinformowanie użytkownika naszej witryny internetowej i naszych produktów o charakterze, zakresie i celu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji mailowej) może wiązać się z zagrożeniem bezpieczeństwa, np. w postaci dostępu osób trzecich.

Aktualność niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności i wprowadzanie zmian

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności stanowi wersję obecnie obowiązującą (październik 2019). Ze względu na dalszą rozbudowę naszej witryny internetowej i ofert albo zmiany wymagań prawnych lub urzędowych, konieczne może się okazać wprowadzenie zmian w niniejszym oświadczeniu. Aktualna wersja oświadczenia o ochronie prywatności dostępna jest w dowolnym momencie na naszej stronie internetowej: https://www.ursapharm.de/en/datenschutz/.

Dane identyfikacyjne i kontaktowe administratora:

Administratorem jest:

URSAPHARM Poland sp. z o.o.
05-092 Łomianki
ul. Malarska 6

tel.: +48 22/732 07 90
faks: +48 22/732 07 99
E-mail: datenschutz@ursapharm.de
Internet: www.ursapharm.pl

Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych: URSAPHARM Arzneimittel GmbH
Industriestr. 35
66129 Saarbrücken
E-mail: datenschutz@ursapharm.de

Przekazywanie danych osobowych odbiorcom/ osobom trzecim i zewnętrznym usługodawcom

Przestrzegamy odpowiednich wymogów prawnych. Przekazywanie danych osobom trzecim odbywa się wyłącznie w ramach przepisów ustawowych.


Przetwarzanie danych na naszej witrynie internetowej

Informacje ogólne:

Integracja usług i treści osób trzecich

W oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. związane z analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej witryny internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na naszej witrynie internetowej wykorzystujemy treści albo oferty (takie jak filmy wideo albo czcionki – zwane dalej łącznie „treściami”) dot. usług osób trzecich w celu integracji ich treści i usług. W razie potrzeby odpowiednie przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wcześniej udzielone zgody zgodnie z art. 6 para 1.a RODO.

Powyższe zakłada zawsze, że zewnętrzni dostawcy tych treści mają dostęp do adresu IP użytkowników, ponieważ bez adresu IP nie byliby w stanie wysłać treści do ich przeglądarki. Adres IP jest zatem konieczny do wyświetlenia treści. Dokładamy wszelkich starań, aby wykorzystywać tylko te treści, których poszczególni dostawcy wykorzystują adres IP wyłącznie w celu dostarczenia treści. Zewnętrzni dostawcy mogą również wykorzystywać tak zwane znaczniki pikselowe (niewidoczne pliki GIF, znane również jako „sygnały nawigacyjne”) do celów statystycznych lub marketingowych. „Znaczniki pikselowe” mogą być wykorzystywane do oceny informacji, takich jak ruch odwiedzających na stronach tej witryny. Zanonimizowane informacje mogą być również przechowywane w plikach cookie na urządzeniu użytkownika i mogą obejmować informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, witrynach odsyłających, czasie wizyty i inne informacje na temat korzystania z naszej oferty online, a także mogą być powiązane z takimi informacjami z innych źródeł.

Dalsze informacje na temat odpowiednich usług osób trzecich można znaleźć poniżej w oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Rodzaje przetwarzanych danych

Na naszej witrynie internetowej gromadzimy i przetwarzamy dane inwentaryzacyjne (np. imiona i nazwiska, adresy), dane kontaktowe (np. adresy e-mail, numery telefonów, numery faksu, adres pocztowy), dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane witryny internetowe, klikane linki, zainteresowanie treściami, czas dostępu, lokalizacja dostępu), dane dotyczące treści (np. komentarze, wpisy, zdjęcia, filmy wideo) i dane meta i komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, informacje o przeglądarce, adresy IP).

Kategorie osób, których dane dotyczą

Wszyscy odwiedzający i użytkownicy naszej witryny internetowej to osoby, których dane osobowe są przetwarzane.

Cel przetwarzania

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników naszej witryny internetowej w celu komunikowania się z nimi i przesyłania im informacji (np. wszelkie zapytania, newslettery), prowadzenia statystyk, pomiarów i analiz zasięgu (np. przy użyciu narzędzi marketingowych i analitycznych) w celu poprawy tworzenia i optymalizacji treści i funkcji witryny, co z kolei umożliwia administrację i optymalizację witryny pod kątem technicznym i usuwanie wszelkich luk w zabezpieczeniach.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie, gdy jesteśmy do tego uprawnieni. Poniżej wymienimy takie pojedyncze podstawy prawne w zakresie odpowiedniego przetwarzania danych. Co do zasady, jesteśmy zawsze uprawnieni do przetwarzania danych osobowych, jeśli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych (patrz art. 6 ust. 1.a, art. 7 RODO), przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy albo przed zawarciem umowy (patrz art. 6 ust. 1.b RODO), przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego (patrz art. 6 ust. 1.c RODO), albo jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów (patrz art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorca danych osobowych

Możemy przekazywać dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane albo innym osobom trzecim (np. podmiotom zajmującym się hostingiem itp.), z którymi współpracujemy. Jesteśmy do tego uprawnieni w następujących przypadkach: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych (patrz art. 6 ust. 1.a, art. 7 RODO), przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego (patrz art. 6 ust. 1.b RODO), przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego (patrz art. 6 ust. 1.c RODO) albo jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów (patrz art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Zgodnie z art. 28 RODO, zawieramy tzw. Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z podmiotami przetwarzającymi dane, w ramach której zobowiązują się one do ochrony danych osobowych.

Hosting

Hosting niniejszej witryny internetowej jest prowadzony na serwerach Hetzner Online GmbH. Usługi hostingowe, z których korzystamy, służą świadczeniu następujących usług: usługi infrastrukturalne i platformowe, moc obliczeniowa, usługi przechowywania i baz danych, usługi zapewniania bezpieczeństwa i konserwacji technicznej, z których korzystamy w celu obsługi tej witryny. Podstawą prawną korzystania z usług hostingowych jest ochrona naszych uzasadnionych interesów w zakresie analizy, optymalizacji oraz ekonomicznego i bezpiecznego działania naszej witryny internetowej. (patrz art. 6 ust. 1 kl. 1. f RODO). W związku z tym my (albo nasz dostawca usług hostingowych) przetwarzamy dane inwentaryzacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące treści, umów, użytkowania, dane meta i dane komunikacyjne wszystkich użytkowników tej witryny.

Dane będą przechowywane tak długo, jak będzie to uzasadnione. Dane zostaną następnie usunięte, o ile nie jest to sprzeczne z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych.

Pliki dziennika serwera

Gromadzimy dane o każdym przypadku dostępu na naszej witrynie internetowej (tzw. pliki dziennika serwera) w oparciu o nasze uzasadnione interesy, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Przetwarzane dane obejmują między innymi adres IP, godzina odczytania, rodzaj żądania, protokół, status http, odsyłacz, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny i raport dotyczący udanego dostępu.

Dane będą wykorzystywane do analizy statystycznej w celu obsługi, bezpieczeństwa i optymalizacji oferty.

Ze względów bezpieczeństwa dane będą przechowywane do 7 dni. Adres IP będzie przechowywane wyłącznie anonimowo.

Jeżeli w celu zabezpieczenia dowodów wymagane jest dalsze przechowywanie danych, zostaną one usunięte po ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy.

Pliki cookie

Pliki cookie będą ponadto przechowywane na komputerze użytkownika podczas korzystania z naszej witryny internetowej. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które umożliwiają przechowywanie określonych informacji związanych z urządzeniem na urządzeniu dostępowym użytkownika (komputerze, smartfonie itp.). Mają one na celu zwiększenie łatwości obsługi witryn internetowych (np. przechowywanie danych logowania), gromadzenie danych statystycznych dotyczących korzystania z witryny i analizę służącą ulepszeniu witryny internetowej. Pliki cookie nie są w stanie uruchamiać programów, ani przesyłać wirusów na komputer użytkownika.

Użytkownik może zablokować przechowywanie wszystkich albo tylko niektórych plików cookie odpowiednio konfigurując przeglądarkę w ustawieniach bezpieczeństwa. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można usunąć w przeglądarce. W takich przypadkach korzystanie z witryny internetowej może być jednak ograniczone.
Niniejsza witryna używa następujących rodzajów plików cookie:

  • Przejściowe (tymczasowe) pliki cookie
  • Trwałe (stałe) pliki cookie

Przejściowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Dotyczy to w szczególności sesyjnych plików cookie. Przechowują one tzw. identyfikator sesji, dzięki któremu różne żądania przeglądarki użytkownika mogą zostać przypisane do wspólnej sesji. W ten sposób komputer użytkownika zostanie rozpoznany po powrocie na naszą witrynę internetową.

Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który zależy od rodzaju pliku cookie. Pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki użytkownika.

Oba rodzaje plików cookie mogą być używane przez nas (w tym przypadku „własne pliki cookie”) albo przez dostawców zewnętrznych („zewnętrzne pliki cookie”).

Takie pliki cookie, które służą jedynie bezpiecznemu funkcjonowaniu witryny internetowej oraz te pliki cookie, które służą tylko statystycznemu zapisowi ogólnych zachowań użytkownika (np. dostęp do strony internetowej, a także czas dostępu), łączą się bez udziału danych użytkownika z witryn internetowych, bez korzystania z zewnętrznych serwerów lub usług i bez tworzenia systemu identyfikowalności. Korzystamy z nich zgodnie z naszym uzasadnionym interesem w celu bezpiecznego i funkcjonalnego udostępniania witryny internetowej oraz do celów statystycznych w celu optymalizacji naszej witryny internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Korzystanie z innych plików cookie odbywa się wyłącznie po uprzednio udzielonej zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. RODO. Takie pliki cookie służą zwykle do optymalizacji naszej oferty, a także do opracowania i optymalizacji ekonomicznej indywidualnych działań marketingowych. Użytkownik może wyrazić dobrowolną zgodę na wykorzystywanie plików cookie i narzędzi, gdy odwiedza naszą stronę po raz pierwszy. Decyzję można zmienić w dowolnym momencie na naszej witrynie internetowej.

Wyłączanie/sprzeciw wobec przetwarzania plików cookie:

Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec stosowania plików cookie do celów związanych z pomiarem zasięgu i reklamy za pośrednictwem strony Inicjatywy Dezaktywacji Sieci Reklamowej (http://optout.networkadvertising.org/), a także strony amerykańskiej (http://www.aboutads.info/choices) albo europejskiej (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Przechowywanie plików cookie można również zablokować odpowiednio konfigurując przeglądarkę w ustawieniach bezpieczeństwa. Jednak niektóre funkcje witryny mogą być wtedy niedostępne.

Opcje te dotyczą wszystkich plików cookie wymienionych poniżej, których używamy na tej witrynie.

Matomo (wcześniej PIWIK)

Witryna korzysta z Matomo, oprogramowania typu open source, statystycznej oceny dostępu odwiedzających. Matomo korzysta zazwyczaj z plików cookie, czyli plików tekstowych, które są przechowywane na urządzeniu dostępowym (PC, laptop, tablet, smartfon) i umożliwiają nam analizę korzystania z witryny internetowej. W wersji używanej przez one4vision Matomo jest używane BEZ plików cookie. W tym celu informacje zebrane przez Matomo (w tym skrócony adres IP) zostaną przesłane na serwer obsługujący naszą witrynę internetową, a następnie przechowywane do celów analizy. Serwer jest zlokalizowany w Niemczech. Adres IP użytkownika zostanie zanonimizowany natychmiast po przetworzeniu i przed rozpoczęciem okresu przechowywania. 2 bajty adresu IP użytkownika, a więc sześć ostatnich cyfr, są ukryte. Informacje zebrane przez Matomo na temat korzystania z naszej witryny internetowej nie będą przekazywane osobom trzecim. Podstawą prawną użytkowania jest uwzględnienie naszych uzasadnionych interesów w zakresie analizy, optymalizacji i ekonomicznego działania naszej witryny internetowej (patrz Art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Zapisujemy wyłącznie dane zebrane na naszym serwerze.

Istnieje możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych przez Matomo w przyszłości.

Program Matomo jest projektem typu open source. Informacje na temat polityki prywatności Matomo można znaleźć na stronie: https://matomo.org/privacy-policy/.

etracker

Nasza strona internetowa korzysta z usługi analizy internetowej etracker. Dostawcą jest etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1 20459 Hamburg, Niemcy.

Profile użytkowników mogą być tworzone pod pseudonimem. W tym celu można wykorzystać pliki cookie. Dane zebrane przy zastosowaniu technologii etracker nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji odwiedzających naszą witrynę internetową bez uzyskania odrębnej zgody danego odwiedzającego i nie będą łączone z danymi osobowymi dotyczącymi osoby posługującej się pseudonimem. Podstawą prawną użytkowania jest uwzględnienie naszych uzasadnionych interesów w zakresie analizy, optymalizacji i ekonomicznego działania naszej witryny internetowej (patrz art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Istnieje możliwość wycofania zgody w zakresie gromadzenia i przechowywania danych w dowolnym momencie w przyszłości. Aby wycofać zgodę w zakresie gromadzenia i przechowywania danych dotyczących odwiedzin w przyszłości, użytkownik może otrzymać od etracker plik cookie rezygnacji znajdujący się pod linkiem: http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb. Co oznacza, że w przyszłości etracker nie będzie gromadził, ani przechowywał żadnych danych dotyczących odwiedzin z przeglądarki:

Plik cookie rezygnacji o nazwie „cntcookie” zostanie przesłany przez etracker. Użytkownik nie powinien usuwać tego pliku cookie, jeśli chce zachować ustawienia dotyczące wycofania swojej zgody. Więcej informacji można znaleźć w polityce ochrony danych etracker: http://www.etracker.com/de/datenschutz.html

Menedżer tagów Google

Menedżer tagów Google to narzędzie, które pozwala zarządzać tagami witryny za pośrednictwem jednego interfejsu. Samo narzędzie menedżera tagów (które dokonuje implementacji tagów) jest domeną, która nie korzysta z plików cookie i nie gromadzi żadnych danych osobowych. Narzędzie uruchamia natomiast inne tagi, które mogą gromadzić dane. Menedżer tagów Google nie ma dostępu do tych danych. Jeśli dezaktywacja została przeprowadzona na poziomie domeny lub pliku cookie, ma to zastosowanie w przypadku wszystkich tagów śledzących wdrożonych za pomocą Menedżera tagów Google. http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Kliknij tutaj, aby zrezygnować z opcji śledzenia Menedżera tagów Google.

Campaign Manager (wcześniej DoubleClick Google)

Ta witryna korzysta z internetowego narzędzia marketingowego Google Campaign Manager. Campaign Manager korzysta z plików cookie w celu wyświetlania reklam, które są dopasowane do użytkowników, w celu poprawy jakości raportów dotyczących skuteczności kampanii lub w celu uniemożliwienia użytkownikom wielokrotnego wyświetlania tych samych reklam. Google używa identyfikatora pliku cookie do rejestrowania, które reklamy są wyświetlane w której przeglądarce, a tym samym może zapobiec ich wielokrotnemu wyświetlaniu. Ponadto Campaign Manager może używać identyfikatorów plików cookie do rejestrowania konwersji związanych z żądaniami reklam. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy użytkownik zobaczy reklamę Campaign Managera, a następnie odwiedzi witrynę reklamodawcy za pomocą tej samej przeglądarki i tam coś kupi. Według Google pliki cookie Campaign Managera nie przetwarzają danych osobowych.

Dzięki zastosowanym narzędziom marketingowym przeglądarka użytkownika automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych gromadzonych przez Google za pomocą tego narzędzia, dlatego informujemy użytkownika zgodnie z posiadaną wiedzą: w drodze integracji narzędzia Campaign Manager, Google otrzymuje informacje, że użytkownik stanowi odpowiadającą część naszej witryny uruchamianej poprzez jedną z naszych reklam. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w usłudze Google, Google może przypisać wizytę do konta tego użytkownika. Nawet jeśli użytkownik nie jest zarejestrowany w Google albo nie zalogował się, istnieje możliwość, że dostawca znajdzie i zapisze jego adres IP.

Zastosowane pliki cookie usługi Campaign Manager (DoubleClick Floodlight) pozwalają też zrozumieć, czy użytkownik wykonuje określone działania w naszej witrynie po uruchomieniu lub kliknięciu jednej z naszych reklam displayowych / wideo w Google lub na innej platformie za pośrednictwem Campaign Managera (śledzenie konwersji). Campaign Manager używa tego pliku cookie, aby przeanalizować treść, z którą użytkownik miał kontakt na naszych witrynach, abyśmy mogli następnie przesłać mu reklamy ukierunkowane.

Użytkownik może zablokować taki proces śledzenia swoich działań na różne sposoby:

a) poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki, w szczególności usunięcie plików cookie osób trzecich, co oznacza, że użytkownik nie będzie otrzymywał żadnych reklam od dostawców zewnętrznych;

b) poprzez dezaktywację plików cookie do śledzenia konwersji, ustawiając przeglądarkę tak, aby pliki cookie z domeny www.googleadservices.com były blokowane, https://www.google.de/settings/ads, przy czym to ustawienie zostanie usunięte po usunięciu pliku cookie;

c) poprzez dezaktywację opartych na zainteresowaniach reklam dostawców, którzy biorą udział w kampanii samoregulacyjnej „About Ads” za pośrednictwem linku http://www.aboutads.info/choices, przy czym to ustawienie jest usuwane po usunięciu plików cookie;

d) poprzez trwałą dezaktywację w przeglądarce Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome pod linkiem http://www.google.com/settings/ads/plugin,

e) stosując odpowiednie ustawienia plików cookie. Zwracamy uwagę, że w takim przypadku prawdopodobne jest, iż korzystanie ze wszystkich funkcji niniejszej oferty będzie niemożliwe.

Użytkownik może również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie, które dotyczą korzystania z witryny i przetwarzania tych danych przez Google, przechodząc do https://support.google.com/adsense/answer/142293?hl= Należy pobrać i zainstalować dostępne wtyczki do przeglądarki w sekcji „Display settings” („Ustawienia wyświetlania”), „Extension for Campaign Manager deactivation” („Rozszerzenie do dezaktywacji Campaign Managera”).

Więcej informacji na temat Campaign Managera można znaleźć na stronie https://www.google.de/doubleclick oraz na stronach Google dotyczących ogólnej polityki prywatności: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Można również odwiedzić witrynę Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem http://www.networkadvertising.org. Google jest ponadto uczestnikiem Tarczy Prywatności UE-USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Używamy tego narzędzia wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. RODO.

Google Analytics

Niniejsza witryna korzysta z Google Analytics, narzędzia do analizy ruchu na stronach internetowych udostępnianego przez Google LLC („Google”). W tym kontekście śledzimy ruch użytkowników przede wszystkim pod względem wieku i płci. Dane przetwarzane są w celu analizy reakcji na nasze produkty, co ma służyć zwiększeniu skuteczności tych produktów i naszej oferty promocyjnej, a także odpowiedniemu opracowaniu naszych środków marketingowych. Przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zgodę użytkownika udzieloną podczas pierwszego połączenia z witryną zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. RODO w celu analizy zachowania użytkowników i optymalizacji naszej oferty online. Należy zaznaczyć, że nie analizuje się zachowań zakupowych, ani nie tworzy profili osób fizycznych. Korzystamy z usługi analizy wyłącznie do wyżej wymienionych celów.

Używamy narzędzia Google Analytics wyłącznie przy aktywowanej funkcji anonimizacji IP, dlatego adresy IP są przetwarzane tylko w formie skróconej, aby zapobiec bezpośredniemu powiązaniu z określoną osobą. Oznacza to, że adres IP użytkownika będzie skracany przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie” – pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają analizę ruchu na witrynie internetowej. Informacje o tym, jak użytkownik korzysta z tej witryny generowane przez plik cookie są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Google posiada certyfikację zgodnie z umową Tarczy Prywatności, która daje gwarancję zgodności z europejskim prawem w zakresie ochrony danych.
Google, działając w imieniu operatora tej witryny internetowej, wykorzysta zebrane informacje do analizy ruchu na witrynie, tworzenia raportów dotyczących aktywności na witrynie oraz świadczenia operatorowi witryny innych usług związanych z aktywnością na witrynie i korzystaniem z Internetu.

Adres IP podany przez Google Analytics w ramach usługi Google Analytics nie będzie scalany z innymi danymi Google. Użytkownik może zablokować przechowywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że wtedy korzystanie w pełni ze wszystkich funkcji tej witryny może być niemożliwe.

Użytkownik może ponadto wyrazić sprzeciw wobec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny internetowej (w tym adresu IP) przez Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google w dowolnym momencie poprzez zainstalowanie i korzystanie z wtyczki przeglądarki dostępnej pod linkiem znajdującym się poniżej. Pobierz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Alternatywnie (albo w przypadku korzystania z witryny za pomocą przeglądarki mobilnej) użytkownik może zablokować gromadzenie i przetwarzanie danych przez Google Analytics korzystając z linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Po jego kliknięciu, plik cookie rezygnacji zostanie zapisany na komputerze użytkownika. Należy pamiętać, że po usunięciu plików cookie na urządzeniu należy ponownie kliknąć na link.

Okres przechowywania danych osobowych użytkownika nie przekracza 14 miesięcy.

Google Remarketing

Witryna korzysta z funkcji remarketingowej Google LLC. Funkcja ta służy do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach użytkownikom witryny w sieci Google Network. Plik cookie jest przechowywany w przeglądarce osoby odwiedzającej witrynę, co umożliwia rozpoznanie użytkownika odwiedzającego witryny internetowe należące do sieci reklamowej Google. Na stronach tych odwiedzającym mogą być prezentowane reklamy związane z treściami, które wcześniej przeglądali na stronach internetowych za pomocą funkcji remarketingowej Google. Jeśli użytkownik nie chce akceptować tej funkcji, może ją wyłączyć stosując odpowiednie ustawienia na stronie http://www.google.com/settings/ads. Użytkownik może również zablokować stosowanie plików cookie w reklamach opartych na zainteresowaniach za pośrednictwem inicjatywy sieciowej, postępując zgodnie z instrukcjami na stronie http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.sap. Google posiada certyfikację zgodnie z umową Tarczy Prywatności, która daje gwarancję zgodności z europejskim prawem w zakresie ochrony danych. Przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o uprzednią zgodę użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. RODO.

Mapy Google

Niniejsza witryna korzysta z usług Google Maps. Pozwala to na wyświetlanie interaktywnych map bezpośrednio na stronie internetowej i umożliwia komfortowe korzystanie z funkcji mapy. Przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o uprzednią zgodę użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Podczas odwiedzin witryny internetowej, Google otrzymuje informacje o tym, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej podstrony naszej witryny internetowej. Przesyłany będzie także przynajmniej adres IP użytkownika. Odbywa się to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, na którym jest on zalogowany, czy też konto użytkownika nie istnieje. Gdy odwiedzający zaloguje się do Google, jego dane zostaną przypisane bezpośrednio do konta użytkownika. Jeśli użytkownik nie chce być powiązany ze swoim profilem w Google, musi się wylogować przed użyciem przycisku. Google przechowuje dane odwiedzających w postaci profili użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku lub projektowania witryn na zamówienie. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w celu zapewnienia odpowiedniej reklamy i poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o ich działaniach na naszej witrynie internetowej. Odwiedzający ma prawo wyrazić sprzeciw wobec tworzenia takich profili użytkowników. W związku z tym należy skontaktować się z Google. Google przetwarza również dane osobowe użytkownika w Stanach Zjednoczonych, przestrzegając zasad Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez YouTube, a także opcji dotyczących wyrażania sprzeciwu można znaleźć tutaj:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia,
Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/,
Rezygnacja: https://www.google.com/settings/ads/.

Google +

Nasze witryny zawierają wtyczki Google LLC.’s Google+, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Wtyczki Google + można rozpoznać po białym logo G + na czerwonym tle.

Odwiedzający jedną ze stron naszej witryny nie będzie łączył się z serwerami Google. Po kliknięciu odpowiedniego przycisku nastąpi przekierowanie do witryny internetowej Google. Tam użytkownik może udostępnić nasze treści poprzez ponowne kliknięcie. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych osobowych na witrynach internetowych osób trzecich.
Poprzez wywołanie witryny Google +, Google otrzymuje informacje o tym, że użytkownik odwiedził jedną ze stron oraz adres IP użytkownika i inne dane dziennika, takie jak typ przeglądarki, system operacyjny, informacje o poprzednio odwiedzanej stronie internetowej i odwiedzanych stronach, lokalizacja, dostawca usług bezprzewodowych, informacje o urządzeniu (w tym identyfikator urządzenia i identyfikator aplikacji), wyszukiwane frazy i informacje o plikach cookie.
Informacje te są przesyłane bezpośrednio z przeglądarki użytkownika na serwer Google w USA, gdzie są następnie przechowywane. Google przestrzega Polityki prywatności amerykańskiej Tarczy Prywatności i jest zarejestrowany w amerykańskim programie Tarczy Prywatności Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych.
Google wykorzystuje zebrane dane osobowe, aby wyświetlać spersonalizowane reklamy i dokonywać pomiaru ich skuteczności. Google stosuje metodę śledzenia na różnych urządzeniach (tzw. cross-device tracking). Dzięki temu Google może personalizować treści na różnych urządzeniach.

Po kliknięciu przycisku Google + podczas logowania do konta Google +, użytkownik może połączyć treści z naszych stron ze swoim profilem Google +. Dzięki temu Google może powiązać treści z naszych stron z danym kontem użytkownika.

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z Polityką prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o uprzednią zgodę użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

YouTube

Korzystamy z platformy YouTube.com, aby publikować i udostępniać własne filmy wideo. YouTube to niepowiązany podmiot zewnętrzny (YouTube LLC).
Niektóre witryny z naszej oferty zawierają linki lub są w inny sposób powiązane z ofertą YouTube. Co do zasady, nie ponosimy odpowiedzialności za treść powiązanych witryn internetowych. Jeśli jednak użytkownik zdecyduje się na skorzystanie z linku serwisu YouTube, zwracamy uwagę, że YouTube przechowuje i wykorzystuje dane użytkowników (na przykład dane osobowe, adres IP) zgodnie z własnymi zasadami użytkowania danych i wykorzystuje je do celów biznesowych.

Uwzględniamy również filmy przechowywane z wykorzystaniem serwisu YouTube bezpośrednio na niektórych naszych witrynach internetowych. Dzięki tej integracji treści witryny YouTube są wyświetlane w częściowych obszarach okna przeglądarki. Jednak filmy z serwisu YouTube są dostępne tylko po kliknięciu na nie. Technika ta jest również określana jako „kadrowanie”. Jeśli użytkownik odwiedza (pod-)stronę naszej witryny, która zawiera filmy z serwisu YouTube w tej formie, zostanie on połączony z serwerami YouTube, a treść zostanie wyświetlona w witrynie poprzez powiadomienie przeglądarki.

Udostępnianie treści z serwisu YouTube odbywa się tylko w „zaawansowanym trybie prywatności” udostępnianym przez YouTube. YouTube zapewnia, że nie przechowują wstępnie plików cookie na urządzeniu użytkownika.
Podczas wywoływania odpowiednich stron przekazywany jest jednak adres IP, a w szczególności informacje, którą z naszych stron internetowych odwiedził użytkownik. Nie będzie on jednak mógł powiązać tych informacji ze sobą, chyba że zalogował się albo jest zalogowany na stałe przed wyświetleniem strony w serwisie YouTube lub innej usłudze Google (np. Google+).
Po kliknięciu na osadzony film i rozpoczęciu odtwarzania, tryb zaawansowanej ochrony prywatności na urządzeniu użytkownika zapisze w serwisie YouTube tylko te pliki cookie, które nie zawierają danych osobowych, chyba że użytkownik jest zalogowany w usłudze Google. Istnieje możliwość zablokowania takich plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia i rozszerzenia przeglądarki.

Adres oraz link do polityki prywatności podmiotu zewnętrznego:
YouTube LLC z siedzibą pod adresem: 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA;

YouTube jest spółką zależną Google Inc.; Informacje na temat przetwarzania i ochrony danych przez YouTube albo Google można znaleźć na stronie:

www.google.de/intl/de/policies/privacy/, a także: https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=de

Świadczenie usługi i korzystanie z niej wiąże się z uzasadnionym interesem firmy dotyczącym jej prezentacji. Związane z tym przetwarzanie danych odbywa się zatem w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Korzystanie z mediów społecznościowych

Nasza obecność w mediach społecznościowych i na platformach społecznościowych służy komunikowaniu się z klientami, potencjalnymi klientami i użytkownikami, którzy są tam aktywni, a także informowaniu ich o naszych usługach. Zwracamy uwagę, że przetwarzaniu mogą podlegać dane użytkowników spoza obszaru Unii Europejskiej. Może to powodować ryzyko dla użytkowników, między innymi z tego względu, że egzekwowanie ich praw może być w takiej sytuacji utrudnione. Jeśli chodzi o amerykańskich dostawców posiadających certyfikacje w ramach Tarczy Prywatności, podkreślamy, że są oni zobowiązani do przestrzegania unijnych standardów dotyczących ochrony danych. Co więcej, dane użytkowników są zazwyczaj przetwarzane do celów badań rynkowych i do celów reklamowych. Tak więc profile użytkowników są tworzone w oparciu zachowań użytkownika i związanych z tym zainteresowań. Profile użytkownika można z kolei wykorzystać np. umieszczania reklam na platformach, które są uważane za zgodne z zainteresowaniami użytkowników oraz poza takimi platformami. W tym celu pliki cookie są zwykle przechowywane na komputerach użytkowników, w których przechowywane są dane dotyczące zachowań użytkowników i ich zainteresowań. Profile użytkowników mogą ponadto przechowywać dane niezależnie od urządzeń używanych przez odwiedzających (w szczególności, jeśli są oni zarejestrowanymi użytkownikami odpowiednich platform i są na nich zalogowani). Przetwarzanie danych osobowych użytkowników jest oparte na naszych uzasadnionych interesach związanych ze skutecznym informowaniem użytkowników i prowadzeniem komunikacji z użytkownikami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli dany dostawca platform poprosi użytkowników o wyrażenie zgody na powyżej opisane przetwarzanie danych, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a., art. 7 RODO. Szczegółowy opis takiego przetwarzania danych i możliwości zablokowania przetwarzania danych (rezygnacji) znajduje się w powiązanych odnośnikach zamieszczanych przez dostawcę. Zwracamy również uwagę, że w przypadku wniosków o udzielenie informacji i dochodzenia praw przez użytkowników, najskuteczniejszym sposobem jest ubieganie się o nie u dostawców. Tylko dostawcy mają dostęp do danych użytkowników i mogą podjąć odpowiednie bezpośrednie działania, a także dostarczyć informacje. Jeśli nie przyniesie to skutku, wtedy można skontaktować się z nami.

Twitter

Nasza witryna wykorzystuje wtyczki sieci krótkich wiadomości tekstowych Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter”). Wtyczki Twittera (przycisk „Tweet”) można rozpoznać po logo Twittera znajdującym się na naszej stronie.
Podczas wizyty na stronie naszej witryny internetowej, użytkownik nie nawiązuje połączenia z serwerami Twittera. Jeżeli użytkownik kliknie odpowiedni przycisk, zostanie on przekierowany do witryny Twittera. Na tej witrynie użytkownik może udostępnić nasze treści poprzez ponowne kliknięcie. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych osobowych na witrynach internetowych osób trzecich.

Poprzez wywołanie witryny Twittera, Twitter otrzymuje informacje o wizycie użytkownika, wraz z jego adresem IP i innymi danymi dziennika, które obejmują typ przeglądarki, system operacyjny, informacje o poprzednio odwiedzanej stronie internetowej i odwiedzanych stronach, lokalizacja, dostawca usług bezprzewodowych, informacje o urządzeniu (w tym identyfikator urządzenia i identyfikator aplikacji), wyszukiwane frazy i informacje o plikach cookie.
Informacje te są przesyłane bezpośrednio z przeglądarki użytkownika na serwer Twittera w USA, gdzie są następnie przechowywane. Twitter przestrzega zasad ochrony danych amerykańskiej Tarczy Prywatności i uczestniczy w amerykańskim programie Tarczy Prywatności Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych.
Twitter wykorzystuje zebrane dane osobowe w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam i pomiaru ich skuteczności. Twitter wykorzystuje metodę śledzenia na różnych urządzeniach (tzw. cross-device tracking), co umożliwia personalizację treści na różnych urządzeniach.

Jeżeli użytkownik kliknie przycisk „Tweetnij”, gdy jest zalogowany na swoim koncie na Twitterze, może on połączyć treści z naszych stron ze swoim profilem na Twitterze. Dzięki temu Twitter może powiązać treści z naszych stron z danym kontem użytkownika.
Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z Polityką prywatności Twittera na stronie: https://twitter.com/privacy.

Nasza strona na Twitterze służy prezentowaniu własnych treści i komunikowaniu się z użytkownikami Twittera i innymi zainteresowanymi osobami. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywa się w oparciu o nasze uzasadnione interesy, przy zastosowaniu zoptymalizowanej prezentacji korporacyjnej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Instagram

Odpowiedzialność

Nasza firma, jako operator serwisu Instagram, wraz z operatorem sieci społecznościowej Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia), to podmioty odpowiedzialne zgodnie z art. 4 nr 7 RODO. Dane osobowe użytkownika odwiedzającego naszą stronę na Instagramie są przetwarzane przez podmioty odpowiedzialne. Poniżej znajdują się informacje na temat przetwarzania danych w tym zakresie.

Nasza firma zawarła z Facebookiem umowy, które regulują między innymi warunki korzystania z serwisu Instagram. Decydujące są warunki korzystania z Instagrama znajdujące się na stronie: https://help.instagram.com/581066165581870, a także inne wymienione tam warunki i wytyczne.

Cele przetwarzania danych

Przetwarzanie informacji powinno z jednej strony umożliwiać serwisowi Facebook ulepszenie systemu reklam, które rozpowszechnia za pośrednictwem własnej sieci. Z drugiej strony powinno to pozwolić nam, jako operatorowi strony na Instagramie, na gromadzenie statystyk, które Facebook stworzył w oparciu o odwiedziny naszej strony na Instagramie. Ma to na celu kontrolę marketingową naszej działalności. Umożliwia to nam, na przykład, zdobycie wiedzy o profilach odwiedzających, którzy doceniają naszą stronę na Instagramie lub korzystają z aplikacji dostępnych w witrynie, a które mają na celu dostarczenie im bardziej odpowiednich treści oraz stworzenie funkcji, które mogą być dla nich bardziej interesujące.

Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób nasza strona na Instagramie może pomóc nam w łatwiejszym osiąganiu celów, w oparciu o zebrane informacje opracowywane są również oceny pod kątem demograficznym i geograficznym, które są nam następnie udostępniane. Możemy wykorzystać te informacje do dopasowania reklam opartych na zainteresowaniach bez konieczności znajomości tożsamości użytkownika. Jeśli odwiedzający korzystają z Facebooka na wielu urządzeniach, gromadzenie danych i ich ocena mogą być przeprowadzane na różnych urządzeniach, jeśli jest on zarejestrowany na własnym profilu użytkownika.

Wygenerowane statystyki dotyczące odwiedzających są przesyłane do nas wyłącznie w formie anonimowej. Nie mamy dostępu do danych bazowych.

Podstawa prawna

Prowadzenie niniejszej strony na Instagramie służy prezentacji treści i komunikacji z użytkownikami Instagrama i innymi zainteresowanymi osobami, które odwiedzają naszą stronę na Instagramie. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywa się w oparciu o nasze uzasadnione interesy, przy zastosowaniu zoptymalizowanej prezentacji korporacyjnej, zgodnie z art. 6 para 1 lit. f RODO.

Ujawnianie danych

Można przyjąć, że niektóre zgromadzone informacje mogą być przetwarzane poza Unią Europejską przez spółkę Facebook Inc. z siedzibą w USA. Facebook Inc. posiada certyfikację w ramach programu Tarcza Prywatności UE-USA, a tym samym zobowiązuje się do przestrzegania europejskich wymogów dotyczących ochrony danych.

Sami nie udostępniamy żadnych danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownicy Instagrama mogą wpływać na sposób śledzenia ich aktywności podczas odwiedzania naszej strony na Instagramie. Inną opcją jest skorzystanie z odpowiednich ustawień na Facebooku i Instagramie:

https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fads%2Fpreferences%2F%3Fentry_product%3Dad_settings_screen

https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/privacy_i_security/

albo:

https://www.facebook.com/help/contact/1994830130782319.

Przetwarzanie informacji za pomocą plików cookie używanych przez Facebooka można powstrzymać poprzez zablokowanie plików cookie osób trzecich albo pochodzących z serwisu Facebook, poprzez odpowiednie ustawienia własnej przeglądarki.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z Polityką prywatności Instagrama: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Przetwarzanie danych za pośrednictwem naszego Fanpage’a na Facebooku

Odpowiedzialność

Prowadzimy tzw. fanpage’a na platformie społecznościowej Facebook w celu komunikowania się z użytkownikami, którzy „polubili” naszego fanpage’a (są „fanami”) oraz przekazywania informacji o naszych produktach i usługach.

Podpisaliśmy umowę z Facebookiem o wspólnej odpowiedzialności zgodnie z art. 26 RODO, który reguluje podział obowiązków w zakresie ochrony danych (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum). Tym samym Facebook przyjmuje na siebie obowiązek przekazywania informacji użytkownikom, zapewnienia bezpieczeństwa danych i zgłaszania naruszeń w zakresie przetwarzania danych, a także zapewnia główny punkt kontaktowy w odniesieniu do wykonywania praw osób, których dane dotyczą.

Dane kontaktowe:
Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor
D2 Dublin, Irlandia

URSAPHARM Arzneimittel GmbH
Industriestraße 35
66129 Saarbruecken
Niemcy

Podstawa prawna

Dane przetwarzane są w oparciu o nasze uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (informacje o naszych produktach i usługach, komunikacja z użytkownikami). Jeżeli Facebook uzyska zgodę użytkowników na przetwarzanie danych (np. poprzez zaznaczenie pola wyboru albo kliknięcie przycisku), podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Pliki cookie i Facebook Insights

Podczas obsługi fanpage’a korzystamy z funkcji Statystyki Facebooka (Facebook Insights) w celu uzyskania anonimowych danych statystycznych dotyczących użytkowników naszego fanpage’a (https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights).
Każda wizyta na naszym fanpage’u wiąże się również z używaniem przez Facebook plików cookie i innych podobnych technologii przechowywania. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie przez Facebook można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/policies/pliki cookie/.

Cele przetwarzania danych

Przetwarzanie informacji generowanych przez narzędzie Facebook Insights powinno dostarczyć nam statystyki, które Facebook gromadzi podczas wizyt na naszym fanpage’u, co umożliwi nam kontrolę marketingową naszej działalności. Dzięki temu możemy uzyskać wiedzę na temat profili odwiedzających, a także ich zachowań związanych z użytkowaniem aplikacji na naszym fanpage’u.
Działania obejmują także ocenę danych demograficznych i geograficznych, które są nam następnie przekazywane, na podstawie gromadzonych przez nas informacji. Ma to nam pomóc w zrozumieniu zachowań użytkowników naszego fanpage’a w celu większej wydajności przy realizacji naszych celów biznesowych. Możemy wykorzystywać te informacje do dostarczania spersonalizowanych reklam bez informacji o tożsamości odwiedzającego. Jeśli użytkownicy korzystają z Facebooka na wielu urządzeniach, gromadzenie i ocena danych może odbywać się na różnych urządzeniach, jeśli odwiedzający jest zarejestrowany i zalogowany na swoim profilu.
Wygenerowane statystyki dotyczące odwiedzin są przekazywane do nas wyłącznie w formie anonimowej. Nie mamy dostępu do danych bazowych.
Ustawienia preferencji reklamowych umożliwiają użytkownikom zmianę zakresu, w jakim śledzone są ich zachowania podczas korzystania z naszej strony na Facebooku (https://www.facebook.com/ads/preferences).
Nasz fanpage służy ponadto komunikowaniu się z naszymi klientami, potencjalnymi klientami i użytkownikami Facebooka oraz przekazywaniu informacji o naszych usługach. W tym kontekście możemy otrzymać dodatkowe informacje, np. w związku z komentarzami użytkowników, prywatnymi wiadomościami lub w związku z tym, że użytkownik nas śledzi lub udostępnia nasze treści. Przetwarzanie takich danych odbywa się wyłącznie w celu utrzymania komunikacji i interakcji z użytkownikiem.

Ujawnianie danych

Istnieje możliwość, że dane użytkowników będą przetwarzane poza Unią Europejską. Facebook posiada jednak odpowiednią certyfikację zgodnie z umową dot. Tarczy Prywatności (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania, a także na temat praw użytkownika wynikających z RODO oraz prawa do sprzeciwu i możliwości regulacji w celu ochrony danych osobowych na Facebooku, można znaleźć w oświadczeniu Facebooka dotyczącym ochrony danych osobowych:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia – Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Facebook oferuje możliwość usunięcia plików cookie poprzez rezygnację, można to zrobić pod adresem: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Prawa użytkownika:

Zwracamy uwagę, że w przypadku żądań o udzielenie informacji lub dochodzenia innych praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z RODO, najskuteczniejszym sposobem jest złożenie ich bezpośrednio do Facebooka. Jako operator fanpage’a, zasadniczo nie mamy dostępu do danych przetwarzanych przez Facebooka. Tylko Facebook może uzyskać dostęp do danych samych użytkowników, a w związku z tym, udzielić pełnych informacji lub zapewnić inne środki, np. odpowiadać na prośby użytkowników o usunięcie danych.
Służy do tego odpowiedni formularz, który można znaleźć na Facebooku (https://www.facebook.com/help/contact/367438723733209).

W każdej chwili można się z nami skontaktować w celu uzyskania wsparcia w zakresie wykonywania praw osób, których dane dotyczą.

Skargi można kierować do właściwych organów nadzorujących stosowanie przepisów dotyczących ochrony danych (patrz art. 77 RODO).

Właściwy organ spółki Facebook ds. ochrony danych osobowych na terenie UE:
Komisja ds. Ochrony Danych Osobowych
Canal House, Station Road, Partarlington, Co. Laois, R32 AP23, Irlandia
Tel.: +353 (0761) 104 800
LoCall: 1890 25 22 31
Faks: +353 57 868 4757
E-mail: info@dataprotection.ie

Odpowiedzialny organ ds. ochrony danych spółki URSAPHARM Arzneimittel GmbH:
Independent Data Protection Center Saarland (Niezależne centrum ochrony danych Saarland)
Fritz-Dobisch-Straße 12
66111 Saarbruecken
Tel.: 0681 947810
Faks: 0681/94781 29
E-mail: poststelle@datenschutz.saarland.de

LinkedIn

Nasza oferta online może obejmować funkcje i treści LinkedIn oferowane za pośrednictwem LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia, takie jak zdjęcia, filmy lub tekst i przyciski, które wchodzą w skład treści, z jakich użytkownik może korzystać w celu uzupełnienia własnych treści, subskrybowania twórców treści lub subskrybowania wnoszonych przez nas treści. Jeśli odwiedzający jest zarejestrowany na platformie LinkedIn, LinkedIn może wywoływać przypisane treści i funkcje do profili użytkownika. Możemy również zintegrować skrypty i działania, które pozwalają nam prowadzić działania marketingowe i statystyczne udostępniane przez LinkedIn. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania informacji o użytkownikach w serwisie LinkedIn, należy zapoznać się z polityką prywatności LinkedIn na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
LinkedIn posiada certyfikację zgodnie z umową dot. Tarczy Prywatności, która daje gwarancję zgodności z europejskim prawodawstwem dotyczącym ochrony danych.
Korzystanie z funkcji serwisu LinkedIn służy atrakcyjnej prezentacji naszych usług online i wykorzystaniu danych do celów marketingowych i dopasowaniu usług, co z kolei stanowi uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Użytkownik może zrezygnować z gromadzenia danych na stronie https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Xing

Nasza oferta online obejmuje funkcje i treści serwisu XING, za pośrednictwem: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy, takie jak zdjęcia, filmy lub tekst i przyciski, które wchodzą w skład treści, z jakich użytkownik może korzystać w celu uzupełnienia własnych treści, subskrybowania twórców treści lub subskrybowania wnoszonych przez nas treści. Jeśli odwiedzający jest zarejestrowany na platformie XING, XING może wywoływać przypisane treści i funkcje do profili użytkownika. Możemy również zintegrować skrypty i działania, które pozwalają nam korzystać z funkcji marketingowych i statystycznych w XING.
Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika w XING można znaleźć w polityce prywatności XING pod adresem: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.
Korzystanie z funkcji serwisu XING służy uatrakcyjnieniu prezentacji naszych usług online i wykorzystaniu danych do celów marketingowych oraz dopasowaniu usług, co z kolei stanowi uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Użytkownik może zrezygnować z gromadzenia danych na stronie https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Kontakt

Dane użytkownika, który kontaktuje się z nami (na przykład za pośrednictwem formularza kontaktowego, adresu e-mail lub naszego konta na Facebooku) będą przetwarzane w celu przetworzenia zapytania oraz pytań uzupełniających. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 lit. b RODO. Dane użytkownika zostaną usunięte, gdy zakończy się proces przetwarzania jego zapytania.

Ponadto wyraźnie zaznaczamy, co następuje:

Jako firma farmaceutyczna mamy obowiązek prawny gromadzenia i dokumentowania zapytań opisujących zdarzenia, które są istotne w zakresie bezpieczeństwa produktów medycznych i leków, a w stosownych przypadkach także zgłaszania takich zapytań do odpowiednich władz. Takie powiadomienie może również zawierać dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, informacje dotyczące zdrowia itp., pod warunkiem, że zostały one dobrowolnie ujawnione przez użytkownika. Uzyskanie dodatkowych informacji może wymagać kontaktu URSAPHARM z użytkownikiem. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i. V. m. § 3 MPSV oraz § 63 c AMG. Ponadto, z przyczyn związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii i zgodnie z wymogami prawnymi, jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych w celach testowych przez co najmniej 5 lat. Po upływie ustawowych terminów dane użytkownika zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.

Kariera/Praca

Oferty pracy są publikowane na naszej witrynie internetowej i użytkownicy mogą odpowiadać na nie korzystając z poczty elektronicznej. Kandydaci ponoszą odpowiedzialność w zakresie bezpiecznego przesyłania aplikacji zawierających dane osobowe za pośrednictwem tych kanałów komunikacji.

Przetwarzanie podań wymaga dostarczenia pewnego minimum danych wynikającego z ogłoszenia o pracę. Obejmuje to na przykład dane, takie jak imię i nazwisko, adres oraz dokumenty wchodzące w skład podania: list motywacyjny, życiorys i certyfikaty. Istnieje możliwość dobrowolnego przekazania dodatkowych danych.

Przetwarzamy dane dostarczone przez kandydatów wyłącznie na potrzeby procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest wypełnienie naszych zobowiązań poprzedzających zawarcie umowy w kontekście procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1.b RODO w związku z art. 26 z nową ustawą BDSG. Dodatkowa podstawa prawna może obowiązywać w związku z art. 6 ust. 1. f RODO, jeśli przetwarzanie danych staje się dla nas konieczne, np. w ramach obowiązujących procedur prawnych.

Przetwarzamy wszystkie dane przesyłane nam przez ubiegających się o pracę, np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane konkretnego podania. Przesyłając dane, wnioskodawcy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności.

Jeżeli kandydaci dobrowolnie podadzą szczególne kategorie danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, będziemy je przetwarzać zgodnie z art. 9 ust. 2. b RODO. Jeśli zażądamy udostępnienia takich szczególnych kategorii danych, będą one przetwarzane zgodnie z art. 9 ust. 2. RODO.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania o pracę, dane kandydata będą przez nas przetwarzane w celu nawiązania stosunku pracy zgodnie z art. 6 ust. 1.b RODO w związku z art. 26 nowej ustawy BDSG.

W przeciwnym razie będziemy przechowywać dane kandydatów wyłącznie przez czas trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż ogólnie uznane i ustawowe okresy przechowywania. Dane zostaną następnie usunięte (dotyczy to również sytuacji, w której podanie zostanie wycofane). Dane zostaną usunięte nie później niż cztery miesiące po obsadzeniu stanowiska, aby w razie potrzeby móc odpowiedzieć na roszczenia kandydatów zgłaszane na podstawie Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz [ogólnej ustawy o równym traktowaniu]. Dodatkowe dane mogą być przechowywane dłużej, jeśli wymagają tego obowiązki prawne.

Jeśli kandydat wyrazi na to zgodę, jego dane rekrutacyjne zostaną dodane do naszej puli kandydatów, abyśmy mogli skontaktować się z nim w sprawie przyszłych ofert pracy. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest dobrowolna świadoma zgoda kandydata zgodnie z art. 6 ust. 1.a, art. 7 RODO.
Kandydaci zostaną poinformowani o tym, że ich zgoda na włączenie danych do puli kandydatów jest dobrowolna i nie ma wpływu na toczące się procesy rekrutacyjne. Ubiegający się o pracę może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie i wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w puli kandydatów zgodnie z art. 21 RODO. Deklaracje te można przesyłać na adres znajdujący się powyżej, przeznaczony do przesyłania zapytań dotyczących ochrony danych / do naszego inspektora ochrony danych.

Newsletter

Nasza witryna internetowa oferuje newsletter, za pomocą którego informujemy o aktualnych wydarzeniach (specjalne konkursy, oferty produktów, informacje ogólne, aktualności itp.) Użytkownik może zapisać się do takiego newslettera wpisując zwrot grzecznościowy, adres e-mail oraz imię i nazwisko w naszym formularzu rejestracyjnym znajdującym się na stronie internetowej lub w naszym formularzu rejestracyjnym loterii, abyśmy mogli zweryfikować poprawność podanych informacji. Adres e-mail użytkownika zostanie aktywowany po zgłoszeniu się do newslettera (opt-in procedure). Po rejestracji użytkownik otrzyma od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem oraz linkiem, który należy kliknąć, aby zarejestrować swój adres. Newsletter wysyłany jest około sześć razy w roku na podany przez użytkownika adres e-mail. Dane użytkownika przetwarzane są na podstawie jego zgody (art. 6 ust. 1 lit. RODO) wyłącznie w celu wysyłania newslettera i usuwane natychmiast po anulowaniu jego subskrypcji. Po kliknięciu linku przesłanego w e-mailu zwrotnym (opcja double opt-in), przechowywana będzie również data i godzina rejestracji zgodnie z naszym uzasadnionym interesem (dowód rejestracji, art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nasz newsletter wysyłany jest za pośrednictwem dostawcy CleverReach (CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstraße 43, 26180 Rastede). W tym celu dane podawane przez użytkownika są szyfrowane w oprogramowaniu CleverReach.
Więcej informacji na temat polityki CleverReach w zakresie bezpieczeństwa danych można znaleźć tutaj: https://www.cleverreach.com/en/datasafety/
Jeśli użytkownik nie chce już dłużej otrzymywać naszego newslettera, może anulować subskrypcję za pomocą funkcji anulowania subskrypcji znajdującej się w każdym newsletterze, za pomocą formularza rezygnacji z subskrypcji, który można znaleźć w naszym serwisie, klikając link znajdujący się w newsletterze w biuletynie lub w inny sposób.

Loterie

Na naszej witrynie internetowej oraz na naszych profilach w mediach społecznościowych organizujemy loterie we współpracy z agencjami: FBO GmbH ds. marketingu i nowych mediów, Heinrich Barth str. 27, 66115 Saarbruecken oraz portvier GmbH, Buhler road 20, 66130 Saarbruecken.
Udział w loterii wymaga zazwyczaj rejestracji uczestników i podania danych osobowych, takich jak płeć, imię i nazwisko oraz adres e-mail. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO i po udzieleniu zgody przez użytkownika. Obowiązują odpowiednie warunki uczestnictwa. Dane zwycięzców zostaną zanonimizowane (tj. imię, skrócone nazwisko, skrócone miejsce zamieszkania) i opublikowane na naszej witrynie internetowej. Dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia loterii i zostaną usunięte po wyłonieniu zwycięzców (z wyjątkiem danych zwycięzców). Dane zwycięzców zostaną również przetworzone na potrzeby przyznania nagród, a następnie usunięte. Dane użytkowników są wykorzystywane do innych celów, np. do wysyłki newslettera, wyłącznie za ich wyraźną zgodą.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Użytkownik ma prawo w każdej chwili zażądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych. Informacje takie muszą być dostarczone bezpłatnie. Co więcej, w pewnych okolicznościach użytkownik ma prawo do przeniesienia danych, ich usunięcia oraz wprowadzania poprawek. Użytkownik może mieć również prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, publikowania lub przekazywania danych, które udostępnia, w ustrukturyzowanym, wspólnym formacie nadającym się do odczytu komputerowego.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wyrazić swój sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, na podstawie na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych do takich celów, co obejmuje również profilowanie w zakresie, w jakim jest to związane z marketingiem bezpośrednim.

Prawo do złożenia skargi

Użytkownik ma ponadto prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

Odpowiedzialnym za nas organem nadzorczym jest:

Unabhängiges Datenschutzzentrum Saarland
Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Fritz-Dobisch-Straße 12
66111 Saarbrücken
Niemcy

Tel.: +49681 94781-0
Faks: +49681 94781-29
E-mail: poststelle@datenschutz.saarland.de

Transfer danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane osobowe będą przekazywane usługodawcom spoza Unii Europejskiej tylko w takim stopniu, w jakim Komisja Europejska potwierdzi, że państwo trzecie zapewnia ochronę danych na odpowiednim poziomie lub posiada inne odpowiednie zabezpieczenia w tym zakresie (takie jak obowiązkowa polityka prywatności lub standardowe klauzule umowne UE).

Polityka prywatności w odniesieniu do klientów biznesowych

Kampanie marketingowe

W ramach prowadzonych kampanii marketingowych (na przykład na targach handlowych) oferujemy możliwość uzyskania dodatkowych informacji o naszej firmie, a także o naszych produktach (na przykład poprzez osobisty kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej / telefonu lub poprzez zamówienie / przesłanie materiałów informacyjnych pocztą tradycyjną lub elektroniczną). Dostarczanie użytkownikowi takich dodatkowych informacji lub kontaktowanie się z nim w celach reklamowych wymaga przekazania nam odpowiednich danych. Można to zrobić, na przykład wypełniając odpowiedni formularz lub przesyłając wizytówkę. Przetwarzanie danych w celach marketingowych ma miejsce na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. RODO) – o ile dane nie są związane z naszym uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (na przykład w celu prowadzenia korespondencji bezpośredniej) lub w przypadku, gdy dane mogą być przetwarzana lub dalej przetwarzane w związku z inną podstawą prawną (na przykład w celach związanych z realizacją umowy albo przed jej podpisaniem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Prowadzenie działań marketingowych może wiązać się ze zlecaniem usług dostawcom zewnętrznym, takim jak agencje reklamowe. Ponadto e-maile o charakterze reklamowym mogą być wysyłane za pośrednictwem dostawcy CleverReach (CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstraße 43, 26180 Rastede). W tym celu dane podawane przez użytkownika są szyfrowane w programie CleverReach. Więcej informacji na temat polityki CleverReach w zakresie bezpieczeństwa danych można znaleźć tutaj: https://www.cleverreach.com/en/datasafety/.
Dane użytkownika zostaną usunięte po wysłaniu materiału informacyjnego lub po wycofaniu zgody, pod warunkiem, że dane te nie będą mogły być dalej przetwarzane w związku z naszym uzasadnionym interesem lub inną podstawą prawną. Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać od nas e-maili o charakterze reklamowym, może nas o tym powiadomić lub zrezygnować z subskrypcji za pomocą formularza anulowania subskrypcji, do którego odsyłają wysyłane przez nas e-maile o charakterze reklamowym.

Zawieranie i wykonywanie umów

Istnieje również możliwość przetwarzania danych osobowych w celu zawierania lub wykonywania umów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do wymienionych celów lub celów związanych z przechowywaniem ustawowych, handlowych lub podatkowych rejestrów zatrzymania (podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku są odpowiednie przepisy ustawowe w powiązaniu z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Może się zdarzyć, że dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym można dochodzić roszczeń wobec naszej firmy (okres przedawnienia wynosi od trzech do nawet trzydziestu lat).