Ochrona danych

Niniejsza polityka prywatności informuje Pana/Panią jako „użytkownika” naszej strony internetowej i naszych ofert o charakterze, zakresie i celu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych.

Niniejsza polityka prywatności informuje Pana/Panią jako „użytkownika” naszej strony internetowej i naszych ofert o charakterze, zakresie i celu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych.

Zwracamy wyraźnie uwagę na to, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) posiada luki w zabezpieczeniach i nie może być całkowicie ochroniona przed dostępem osób trzecich.

Niniejsza polityka prywatności jest obowiązująca i ważna na luty 2021 roku. Ze względu na ciągły rozwój naszej strony internetowej oraz ofert bądź ze względu na zmieniające się wymagania prawne lub urzędowe, może okazać się konieczna zmiana niniejszej polityki prywatności. Aktualne oświadczenie o ochronie danych osobowych można w każdej chwili pobrać i wydrukować z naszej strony internetowej pod adresem https://evotears.com/pl/ochrona-danych/.

Strona odpowiedzialna za przetwarzanie danych

Administratorem danych jest:

URSAPHARM Arzneimittel GmbH
Industriestraße 35
66129 Saarbrücken, Niemcy
Tel.: +49 (0) 6805/9292-0
Faks: +49 (0) 6805/9292-88
E-mail: datenschutz@ursapharm.de

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych jest:

URSAPHARM Poland sp. z o.o.
Ul. Malarska 6
05-092 Łomianki
Telefon: 22/732-07-90
E-mail: info@ursapharm.pl

Ujawnianie danych stronom trzecim i kontrahentom zewnętrznym

Spełniamy wymogi prawne. Dane są przekazywane osobom trzecim tylko w zakresie określonym przepisami prawa.

Przetwarzanie danych na naszej stronie internetowej

Informacje ogólne

 

Integracja usług i treści stron trzecich

W ramach naszej strony internetowej możemy korzystać z usług podmiotów trzecich, np. w celu zintegrowania mediów zewnętrznych, przeprowadzania analiz itp. Odbywa się to zawsze na określonej podstawie prawnej, jak na przykład na podstawie naszych uzasadnionych interesów (na przykład gdy posiadamy interes w realizacji analiz, optymalizacji i wydajnym działaniu naszej strony internetowej) w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub – jeśli jest to konieczne w danym przypadku – na podstawie wcześniej udzielonej przez użytkownika zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Takie usługi wymagają zazwyczaj, aby dostawcy zewnętrzni mieli dostęp do adresu IP użytkowników, ponieważ bez adresu IP nie mogliby wysłać odpowiednich treści do przeglądarki. Adres IP jest niezbędny do prezentacji tych treści. Staramy się korzystać wyłącznie z usług, których dostawcy wykorzystują adres IP wyłącznie w celu dostarczenia treści. Niektórzy dostawcy używają również tzw. pixel tags (niewidocznych elementów graficznych, znanych również jako „web beacons”) do celów statystycznych lub marketingowych. Takie „znaczniki pikselowe” mogą być używane do oceny różnych informacji, takich jak liczba odwiedzin na stronach danej witryny. Pseudonimizowane informacje mogą być również przechowywane w tzw. plikach cookie na urządzeniu użytkownika i mogą zawierać m.in. informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, stronach odsyłających, czasie odwiedzin i inne informacje dotyczące korzystania z naszej oferty online, a także być powiązane z takimi informacjami z innych źródeł.

Więcej informacji na temat tego, jakie usługi są faktycznie wykorzystywane na tej stronie i w jaki sposób dane są przetwarzane w ich ramach, a także na temat odpowiedniej podstawy prawnej, można znaleźć w wyjaśnieniach dotyczących poszczególnych usług w dalszej części niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Rodzaje przetwarzanych danych

Na naszej stronie internetowej gromadzimy i przetwarzamy dane inwentarzowe (np. nazwiska, adresy), dane kontaktowe (np. adresy e-mail, numery telefonów, numery faksów, adresy pocztowe), dane użytkowe (np. odwiedzane strony internetowe, kliknięte linki, zainteresowanie treścią, czasy dostępu, miejsca dostępu), dane dotyczące treści (np. komentarze, wpisy tekstowe, zdjęcia, filmy) oraz dane pomiarowe i komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, informacje o przeglądarce, adresy IP).

Kategorie osób, których dane dotyczą

Osobami, których dotyczy przetwarzanie danych osobowych, są wszyscy odwiedzający i użytkownicy naszej strony internetowej.

Cel przetwarzania danych

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej w celu komunikowania się z nimi i informowania ich (np. zapytania kontaktowe i inne), prowadzenia statystyk, pomiarów zasięgu i analiz (np. za pomocą narzędzi marketingowych i analitycznych), abyśmy mogli lepiej zaprojektować i zoptymalizować treści i funkcje, aby technicznie zarządzać stroną internetową i optymalizować ją oraz likwidować luki w zabezpieczeniach.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy do tego podstawę prawną. Poniżej przedstawimy takie podstawy prawne w kontekście poszczególnych operacji przetwarzania danych. Generalnie, jesteśmy zawsze uprawnieni do przetwarzania danych osobowych, gdy osoba, której one dotyczą, wyraziła na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7 RODO), bądź gdy jesteśmy zobowiązani do wypełnienia zobowiązań umownych lub przedumownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), bądź gdy musimy wypełnić inne zobowiązania prawne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), bądź gdy chronimy nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych osobowych

Możemy przekazywać dane osobowe podmiotom przetwarzającym lub innym osobom trzecim (np. dostawcom usług hostingu itp.), z którymi współpracujemy. Jesteśmy do tego uprawnieni, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7 RODO), bądź gdy jesteśmy zobowiązani do wypełnienia zobowiązań umownych lub przedumownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), gdy w ten sposób wypełniamy obowiązek prawny (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO), bądź gdy chronimy nasz uzasadniony interes (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Z podmiotami przetwarzającymi dane zawieramy tzw. umowę o przetwarzaniu danych zgodnie z art. 28 RODO, na podstawie której zobowiązują się one do przestrzegania przepisów o ochronie danych.

Usługi hostingu

Ta strona jest utrzymywana (hosting) na serwerach Hetzner Online GmbH Sylwia Wierońska. Wykorzystywane przez nas usługi hostingowe służą do świadczenia następujących usług: Usługi infrastrukturalne i platformowe, udostępnianie mocy obliczeniowej, przestrzeni dyskowa i usług baz danych, usługi bezpieczeństwa i usługi konserwacji technicznej, z których korzystamy w celu prowadzenia tej strony internetowej. W tym celu my lub nasz dostawca usług hostingowych przetwarzamy dane inwentaryzacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące treści, dane dotyczące umów, dane dotyczące użytkowania, metadane i dane dotyczące komunikacji wszystkich użytkowników tej strony internetowej. Podstawą prawną dla korzystania z usług hostingowych jest ochrona naszych uzasadnionych interesów w zakresie zapewnienia analiz, optymalizacji oraz wydajnego i bezpiecznego funkcjonowania naszej strony internetowej (patrz art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Zawarliśmy odpowiednie umowy dotyczące przetwarzania danych z naszymi dostawcami usług hostingowych.

Dane dostępowe / logi serwerów

Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zbieramy dane o każdym przypadku dostępu do naszej strony internetowej (tzw. logi serwera sieciowego). Przetwarzane dane obejmują adres IP, czas pobrania treści, typ żądania dostępu, protokół, status HTTP, tzw. referer, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny oraz komunikat o pomyślnym pobraniu. Dane te są wykorzystywane do analiz statystycznych w celu zapewnienia funkcjonowania, bezpieczeństwa i optymalizacji oferty. Ze względów bezpieczeństwa (np. w celu zbadania przypadków nadużyć) dane te będą przechowywane przez okres 7 dni. Adres IP jest przechowywany wyłącznie anonimowo. Jeśli dla celów dowodowych wymagane jest dłuższe przechowywanie, zostaną one usunięte dopiero po ostatecznym wyjaśnieniu sprawy.

Pliki cookies

Ponadto, podczas korzystania z naszej strony internetowej, na komputerze użytkownika mogą być zapisywane tzw. pliki cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe, które pozwalają na przechowywanie na urządzeniu dostępowym użytkownika (komputer, smartfon, inne urządzenia) określonych informacji związanych z urządzeniem. Służą one ułatwieniu korzystania ze stron internetowych (np. przechowywanie danych do logowania), zbieraniu danych statystycznych dotyczących korzystania ze stron internetowych oraz do analizy w celu ulepszenia stron internetowych. Pliki cookies nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputer użytkownika.

Możesz zapobiec zapisywaniu wszystkich lub tylko niektórych plików cookies, odpowiednio ustawiając swoją przeglądarkę w ustawieniach zabezpieczeń. Zapisane już pliki cookies można usunąć w przeglądarce. W takich przypadkach korzystanie z witryny może być jednak ograniczone.

Niniejsza strona może wykorzystywać następujące rodzaje plików cookies:

  • Przejściowe (tymczasowe) pliki cookies
  • Trwałe (stałe) pliki cookies

Przejściowe pliki cookies są automatycznie usuwane po zamknięciu lub wylogowaniu się z przeglądarki. Dotyczy to w szczególności tzw. plików sesyjnych. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, który może być wykorzystany do przypisania różnych żądań z przeglądarki do wspólnej sesji. Dzięki temu komputer użytkownika zostanie rozpoznany, gdy powróci on na naszą stronę.
Tzw. pliki trwałe są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu, który może być różny w zależności od pliku cookie. W każdej chwili możesz usunąć pliki cookies w ustawieniach zabezpieczeń swojej przeglądarki.
Oba rodzaje plików cookies mogą pochodzić od nas (wówczas są to tzw. pliki pierwszej kategorii) lub od dostawców zewnętrznych (tzw. pliki stron trzecich).

Takie pliki cookie, które umożliwiają przede wszystkim bezpieczne funkcjonowanie strony internetowej oraz takie pliki cookie, które jedynie statystycznie rejestrują ogólne zachowanie użytkownika (np. dostęp do strony internetowej w ogóle i czas dostępu), bez łączenia danych użytkownika z różnych stron internetowych, bez korzystania z zewnętrznych serwerów lub usług i bez umożliwiania śledzenia użytkownika, wykorzystujemy na podstawie naszego uzasadnionego interesu, który mamy w bezpiecznym i funkcjonalnym udostępnianiu strony internetowej, jak również w celach statystycznych na potrzeby optymalizacji naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Wykorzystanie innych plików cookie odbywa się wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Takie pliki cookie są zazwyczaj wykorzystywane do optymalizacji naszej oferty, jak również do opracowywania i optymalizacji indywidualnych działań marketingowych. Użytkownik może wyrazić zgodę na powyższe pliki cookie i narzędzia dobrowolnie podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej.

W każdej chwili będzie można zmienić swoją decyzję na naszej stronie internetowej.

Wyłączenie/sprzeciw wobec plików cookies:

Generalnie, użytkownik może sprzeciwić się wykorzystywaniu plików cookie do pomiaru zasięgu i celów reklamowych za pośrednictwem specjalnej strony dezaktywacyjnej udostępnianej w ramach specjalnej sieciowej organizacji reklamowej pod adresem (http://optout.networkadvertising.org/) a także na stronie internetowej organizacji USA (http://www.aboutads.info/choices) lub europejskiej (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).
Ponadto można uniemożliwić zapisywanie plików cookie poprzez ustawienie tego w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki. Jednakże w takim przypadku nie wszystkie funkcje strony będą dostępne dla użytkownika.
Opcje te dotyczą wszystkich plików cookie wymienionych poniżej, których używamy na naszej stronie.

Licznik MyFonts

Na stronie internetowej korzystamy z usługi MyFonts, świadczonej przez usługodawcę Monotype Imaging Holdings Inc, 600 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA („MyFonts”). Używamy tej usługi do optymalizacji tekstów i tła (czcionek) wyświetlanych na stronie, tak aby były one zawsze prezentowane w sposób czytelny i atrakcyjny. Działa to w ten sposób, że przeglądarka ładuje czcionki wymagane do prezentacji do pamięci podręcznej przeglądarki. Na podstawie naszej umowy, MyFonts ma prawo do wynagrodzenia, które jest obliczane na podstawie liczby wejść na stronę internetową zawierającą takie czcionki. Z tego powodu jesteśmy zobowiązani umową do umieszczenia na stronie internetowej tzw. tracking pixel. Taki „piksel śledzący” jest plikiem graficznym o rozmiarze jednego piksela, który jest przechowywany na stronie internetowej. Jest to kod zbierający adresy IP odwiedzających w celu obliczenia liczby różnych przypadków dostępu do strony (tzw. hits). Dane te są przetwarzane przez MyFonts wraz z anonimowym numerem projektu i adresem URL strony w celu ich zliczania. Więcej informacji na temat przetwarzania przez MyFonts takich danych znajduje się w polityce prywatności MyFonts na stronie https://www.monotype.com/de/rechtshinweise/datenschutzrichtlinie/datenschutzrichtlinie-zum-tracking-von-webschriften.

eTracker

Korzystamy z usługi etracker Analytics udostępnianej przez firmę etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, https://www.etracker.com/impressum/ („etracker”). Tutaj można znaleźć najważniejsze pytania i odpowiedzi na temat usługi etracker w zakresie spraw RODO https://www.etracker.com/docs/faq/eu-dsgvo/. Politykę prywatności etracker znajduje się pod adresem https://www.etracker.com/datenschutz/. Zawarliśmy z firmą etracker odpowiednią umowę dotyczącą przetwarzania danych.

Używamy usługi etracker Analytics na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. f RODO, w tym przypadku w celu oceniania naszej strony internetowej i poprawiania jej z perspektywy użytkownika. Generalnie, usługa etracker Analytics nie korzysta z plików cookie, ale rejestruje zachowania użytkowników odwiedzających (za pomocą parametrów czysto technicznych, m.in. skrócony adres czy używana przeglądarka) w ramach danej sesji (wizyty na stronie) za pomocą technik śledzenia sesji bez użycia plików cookie. Na podstawie czysto technicznych danych (takich jak skrócony adres IP lub używana przeglądarka) generowana jest wartość hash (kombinacja znaków, z której nie można wyprowadzić oryginalnych danych), do której dodawana jest data wywołania strony, aby jeszcze bardziej zmniejszyć prawdopodobieństwo określenia tożsamości danego użytkownika. Wartość ta jest automatycznie kasowana co 24 godziny. W ciągu 24 godzin taki „odcisk palca” pozwala na analizę zachowań użytkowników.

Użytkownik może w dowolnej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych:
umożliwia śledzenie

Oprócz usługi etracker Analytics używamy na naszej stronie internetowej dodatku etracker Optimiser od firmy A/Btestingiem (więcej informacji: https://www.etracker.com/docs/bedienung/etracker-optimiser/testing-targeting/a-b-testing-smart-messages/), usługi Overlay Messaging (więcej informacji: https://www.etracker.com/docs/videos/etracker-optimiser/smart-messages/), usługi Remarketing Feed (więcej informacji: https://www.etracker.com/docs/data-services/remarketing-feed/) jak również dostępu do profili użytkowników w czasie rzeczywistym.

Google Analytics

Korzystamy z narzędzia do śledzenia stron internetowych Google Analytics (https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/) udostępnianego przez firmę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, https://www.google.de/intl/de/contact/impressum.html.

Spółką macierzystą tej irlandzkiej firmy jest: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

Korzystamy z usługi Google Analytics tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to zgodę (Art. 49 ust. 1 lit. a RODO) za pośrednictwem ustawień plików cookie na naszej stronie internetowej (Wyrażanie zgody). Za zgodą użytkownika dane zostaną przekazane nie tylko do Irlandii, ale również do USA, a więc do niebezpiecznego kraju trzeciego. Obecnie nie ma decyzji UE o odpowiedniej ochronie ani żadnych innych odpowiednich gwarancji w zakresie USA. Ochrona danych w kraju docelowym (USA) nie może być zagwarantowana. W USA nie ma obecnie równoważnego poziomu ochrony danych. W związku z tym przekazywanie wiąże się z odpowiednim ryzykiem. W szczególności nie ma gwarancji, że organy publiczne nie uzyskają dostępu do przekazanych danych. Na przykład nie można wykluczyć, że władze amerykańskie uzyskają dostęp do danych użytkownika na podstawie Sekcji 702 amerykańskiej Ustawy o Nadzorze nad Wywiadem Zagranicznym (tzw. ustawa FISA regulująca działalność służb wywiadu zagranicznego i kontrwywiadu USA). W tym kontekście pragniemy wyraźnie zaznaczyć, że jako obywatel UE użytkownik nie ma skutecznej ochrony prawnej przed przetwarzaniem danych przez władze USA na podstawie ustawy FISA. W przypadku udzielenia takiej zgody, użytkownik czyni to ze świadomością powyższego ryzyka, które w związku z tym świadomie akceptuje. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę za pomocą ustawień plików cookie w ramach niniejszej polityki prywatności i zaakceptować wyłącznie niezbędne pliki cookie

Indywidualne ustawienia plików cookie

Ponadto pragniemy zwrócić uwagę, że w każdej chwili użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki. Dalsze informacje w tym zakresie zostały zebrane (dla najbardziej popularnych przeglądarek) poniżej, ale zwracamy przy tym uwagę, że może niektóre ustawienia mogą ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

Można również pobrać dodatek do przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics, dostępny pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Instalując taki dodatek użytkownik zapobiega gromadzeniu i przetwarzaniu przez Google danych zebranych przez pliki cookie. Jeśli użytkownik wyraził zgodę i nie zablokował zapisu plików cookie w swojej przeglądarce, korzystanie z witryny internetowej będzie analizowane za pomocą Google Analytics z wykorzystaniem plików cookie. W związku z tym zawarliśmy odpowiednią umowę dotyczącą przetwarzania danych z firmą Google. Generalnie, informacje generowane przez pliki cookie są przekazywane i przechowywane na serwerze Google w USA. Korzystamy z Google Analytics z rozszerzeniem kodu, aby zapewnić przetwarzanie adresu IP użytkownika tylko w skróconej formie i udostępnianie tylko przybliżonej lokalizacji użytkownika tak, aby nie można było powiązać danych z osobą. Istnieje możliwość połączenia adresu IP przekazanego przez przeglądarkę z innymi danymi Google, np. z danymi z konta Google. Zwracamy uwagę, że przetwarzanie danych odbywa się głównie przez Google i nie wszystkie dane są anonimowe. Ponadto, Google może łączyć się z innymi danymi użytkownika, np. historia wyszukiwania, konta osobiste, dane użytkowania i wszelkie inne dane, które Google posiada na temat danego użytkownika.

Informacje o ustawieniach prywatności w ramach konta Google znajdują się pod adresem https://safety.google/intl/de/privacy/privacy-controls/.

Dzięki ustawieniom prywatności można samodzielnie decydować o tym, jakie dane są przechowywane na osobistym koncie Google. W poszczególnych przypadkach do USA przekazywany jest nieskrócony (tj. nieanonimizowany) adres IP, który jest odpowiednio dzielony. Google wykorzystuje udostępnione dane do oceny korzystania z witryny, abyśmy mieli dostęp do odpowiednich statystyk (np. dotyczących aktywności na stronie). Google wykorzystuje te dane także do własnych celów, np. do profilowania. Oprócz Google dostęp do tych danych mają również organy publiczne.

Korzystamy Google Analytics również, aby analizować ruch odwiedzających na różnych urządzeniach za pomocą identyfikatora użytkownika. Ponadto, Google może połączyć się z danymi dotyczącymi użytkowania z innych urządzeń. W celu uniemożliwienia przechwytywania danych przez Universal Analytics z różnych urządzeń, konieczne jest wycofanie zgody (tzw. opt-out) na wszystkich urządzeniach, za pomocą których użytkownik uzyskał dostęp do naszej strony internetowej.

Osoba kontaktowa

W przypadku kontaktu z nami (np. poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub za pośrednictwem naszego konta na Facebooku), dane użytkownika będą przetwarzane zgodnie z art. 6 lit. b RODO w celu obsłużenia zapytania oraz ewentualnych dalszych pytań. Dane użytkownika zostaną usunięte, jak tylko całkowicie obsłużymy jego zapytanie.

Pragniemy zwrócić również uwagę na następujące kwestie:

Jako firma farmaceutyczna jesteśmy prawnie zobowiązani do zgłaszania wniosków opisujących zdarzenia związane z bezpieczeństwem leków i wyrobów medycznych, ich dokumentowania oraz (zgodnie z potrzebą) ich zgłaszania właściwym organom. Takie zgłoszenie może również zawierać dane osobowe, m.in. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, informacje o zdrowi itp., jeśli dany użytkownik ujawnił je nam w sposób wyraźny i dobrowolny. W celu uzyskania innych informacji może okazać się konieczny kontakt ze strony URSAPHARM. Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w połączeniu z § 3 niemieckiego rozporządzenia o wyrobach medycznych (MPSV) lub § 63 c niemieckiej ustawy o wyrobach medycznych (AMG). Ponadto, ze względu na nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych użytkownika przez okres co najmniej 5 lat w celach badawczych zgodnie z wymogami prawnymi. Po upływie okresu ustawowego dane użytkownika zostaną usunięte lub anonimizowane.

Prawa użytkownika (podmiotu danych)

W każdej chwili podmiot danych może bezpłatnie zażądać informacji na temat przechowywanych danych na jego temat, kontaktując się na powyższy adres. Ponadto, pod pewnymi warunkami można zażądać korekty lub usunięcia zapisanych danych osobowych. Ponadto podmiot danych może być uprawniony do ograniczenia przetwarzania swoich danych, jak również prawo do publikacji lub przekazania dostarczonych przez siebie danych, w zorganizowanej formie, w powszechnym formacie nadającym się do odczytu przez urządzenia. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych podmiotu danych odbywa się na podstawie jego zgody, podmiot danych ma również prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Nie ma to wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody aż do momentu jej wycofania.

Prawo do sprzeciwu

Podmiot danych ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W szczególności można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego.

Prawo do skargi

Ze skargą podmiot danych może również zwrócić do powyższego Inspektora Ochrony Danych lub do organu nadzorczego do spraw ochrony danych.

Naszym organem nadzorczym jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
E-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

Przekazywanie danych do państwa trzeciego/poza UE

Jeśli przekazujemy dane osobowe do dostawców usług spoza UE, robimy to wyłącznie zgodnie z Art. 44 i nast. RODO, tj. generalnie tylko wtedy, gdy odpowiedni poziom ochrony danych został potwierdzony w państwie trzecim przez Komisję UE, bądź gdy istnieją inne odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony danych (np. wiążące wewnętrzne zasady ochrony danych lub standardowe klauzule umowne wskazane przez UE). Jeśli na zasadzie wyjątku odstąpimy od powyższej zasady, poinformujemy podmiot danych o tym w każdym przypadku, z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem przetwarzania danych, a także rozpoczniemy przetwarzanie danych dopiero po uzyskaniu jego uprzedniej, wyraźnej i świadomej zgody (art. 49 ust. 1 lit. a RODO).