Suché oko

Jedno z najčastejších oftalmologických ochorení.

Syndróm suchého oka

Syndróm suchého oka je jedným z najčastejších ochorení v oftalmológii. V súčasnosti sa odhaduje, že napríklad v Nemecku je postihnutý približne každý šiesty dospelý. Výsledkom je nestabilný slzný film, ktorý potenciálne poškodzuje očný povrch a je sprevádzaný zápalom. Neliečené suché oči spôsobujú príznaky ako je pálenie, svrbenie a pocit cudzieho telesa v oku. Paradoxne sa môžu vyskytnúť aj nadmerne slziace oči. Suché oči môžu navyše viesť k výraznému zhoršeniu zraku a k zníženiu kvality života.

Slzný film

Pri suchých očiach dochádza k úbytku prirodzeného slzného filmu. Slzný film chráni naše oči pred vysychaním. Zdravý slzný film sa skladá z troch vrstiev: hlienovej mucínovej vrstvy, ktorá je v priamom kontakte s povrchom oka, vodnej vrstvy, ktorá na ňu prilieha a vonkajšej lipidovej vrstvy.

Funkcia slzného filmu:

  • výživa rohovky
  • zvlhčenie a ochrana povrchu oka pred infekciou
  • vyhladenie povrchu rohovky, čím sa zabezpečí optimálne videnie
  • tvorba klznej vrstvy pre hladký pohyb viečka

Funkcie lipidovej vrstvy:

  • zabraňuje odparovaniu slznej tekutiny
  • stabilizuje vodnú vrstvu slzného filmu

Lipidová vrstva sa obnovuje s každým žmurknutím oka a tvorí sa za pomoci Meibomových žliaz. Tieto mazové žľazy sú umiestnené vo vnútri horného a dolného viečka a ich póry ústia na príslušnom okraji viečka. Produkujú olejový sekrét, ktorý sa ukladá ako malé kvapôčky na horný a dolný okraj viečka. Počas mihnutia oka, tj. keď sa horné a dolné viečko stretávajú, sa tieto kvapôčky roztavia a vytvoria lipidový film. Keď sú oči znovu otvorené, lipidový film je rovnomerne rozložený na slznom filme. Každé mihnutie oka tak slúži na obnovu lipidovej vrstvy.

Schematické znázornenie neporušeného slzného filmu
Schematické znázornenie neporušeného slzného filmu

Príčiny suchých očí sú rozmanité

Suché oči sú spôsobené rôznymi faktormi. Patria medzi ne ochorenia (napr. cukrovka – diabetes mellitus), zákroky očnej chirurgie či chemoterapia. Rolu zohráva aj hormonálna nerovnováha, najmä pri tehotných alebo menopauzálnych ženách a ženách užívajúcich perorálnu antikoncepciu. Ďalším faktorom je aj užívanie niektorých liekov a náš životný štýl (intenzívna práca pri obrazovke počítača, nízka vlhkosť vzduchu, klimatizácia, fajčenie atď.).

Žena u laptopu: sebra – stock.adobe.com
Klimatizácia: naypong – stock.adobe.com

Formy suchého oka

Pri klasifikácii syndrómu suchého oka všeobecne rozlišujeme 2 formy suchého oka:

  • nedostatočné množstvo sĺz (hyposekretorická forma) Zapríčinená nedostatočnou produkciou sĺz, resp. nedostatkom vodnej vrstvy.
  • Hyperevaporačná forma známa tiež ako evaporačná forma syndrómu suchého oka. Táto forma spôsobuje predčasné odparenie slzného filmu v dôsledku poškodenia lipidovej vrstvy.

Obe formy vedú k poškodeniu slzného filmu a môžu sa tiež vyskytnúť ako zmiešaná forma. Subjektívne ťažkosti so suchým okom môžu byť indikatívne pri určovaní, ktorá forma suchého oka je prítomná (tabuľka 1).

1 na základe Kunert K. S. et. al. Trockenes Auge, Kaden Verlag, 2016: 53

Príznaky spojené s rôznymi formami suchých očí1

Hyperevaporačná forma(zvýšené odparovanie v dôsledku poruchy lipidovej vrstvy)
Pocit pálenia
Podráždenie viečok
Slziace oči
Neznášanlivosť kontaktných šošoviek
Problémy pri činnostiach pred obrazovkou
Hyposekretorická forma(znížená produkcia vodnej fázy)
Pocit piesku alebo cudzieho telesa v oku
Sčervenanie spojiviek oka
Pocit unavených a namáhaných očí
Zvýšená citlivosť na svetlo
Pocit sucha v ústach

Obrázok v hornej lište: iofoto – stock.adobe.com