Právne prehlásenie

Adresa a sídlo spoločnosti:
URSAPHARM spol. s r.o.
Garden Eleven
Kubánské náměstí 1391/11
100 00 Praha 10
Česká republika

telefon: +420 295 560 468
e-mail: info@ursapharm.cz

IČO: 61 67 81 39
DIČ: CZ 61678139
URSAPHARM spol. s r.o. vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 34535.

Konateľ spoločnosti:
Thomas Marx

Osoba zodpovedná za obsah podľa § 55 ods. 2 medzištátnej dohody o vysielaní (Rundfunkstaatsvertrag, RstV):

Dr. Michael Flegel
URSAPHARM
Arzneimittel GmbH
Industriestraße 35
66129 Saarbrücken

Autorské práva k fotografiám:

iofoto – stock.adobe.com
gstockstudio – stock.adobe.com

Koncept, návrh a realizácia:

FBO GmbH–
Auf den Saarterrassen
Heinrich-Barth-Str. 27
66115 Saarbrücken
Tel.: +49 (0) 681 / 9 67 67 60
Fax: +49 (0) 681 / 9 67 67 66
www.fbo.de