Požiadavky na kvalitu liečby suchých očí

Kľúčovými faktormi sú kvalita zloženia a očná znášanlivosť

Prípravky na liečbu suchého oka by okrem iného mali spĺňať tieto náležitosti:

Bez konzervantů
Bez konzervantov

Konzervanty, ktoré predchádzajú kontaminácii očných kvapiek pri skladovaní a používaní, môžu mať nepriaznivý vplyv na slzný film. Navyše môžu poškodiť povrchové bunky oka a vyvolať rad neznášanlivých reakcií.
Prípravky EvoTears® neobsahujú žiadne konzervanty!

Bez fosfátů
Bez fosfátov

Okrem konzervantov však môžu na poškodenú rohovku mať nepriaznivý dopad aj fosfáty, ktoré sa do očných kvapiek pridávajú kvôli stabilizácii pH. Problém spočíva v tom, že z poškodených povrchových buniek oka sa uvoľňuje vápnik, ktorý môže reagovať s fosfátom v očných kvapkách a spôsobiť zle rozpustné vápenatenie rohovky. To môže nenávratne poškodiť zrak.
Preto by očné kvapky na liečbu suchých podráždených očí nemali obsahovať fosfáty.
Prípravky EvoTears® neobsahujú fosfáty!

Žádné emulgátory
Bez emulgátorov

Emulgátory sa pridávajú do prípravkov typu olej vo vode, aby sa obe zložky, ktoré sú od prírody nezmiešateľné, zmiešali a stabilizovali. Bežné očné kvapky, ktoré majú obnoviť lipidovú vrstvu, obsahujú okrem vody aj lipidy, napríklad triglyceridy, fosfolipidy alebo ricínový olej, a teda patria do kategórie výrobkov typu olej vo vode. Na ich stabilizáciu sa nezriedka používajú emulgátory.
Prípravky EvoTears® sú bezvodé, a preto nemusia obsahovať žiadne emulgátory!

Typickým znakom prípravkov EvoTears® a EvoTears® OMEGA sú ďalej:

Pictogram innovation
Inovácia

Ako vôbec prvé očné kvapky určené na liečbu suchých očí obsahujú prípravky EvoTears® pefluórhexyloktán. Pefluórhexyloktán sa už niekoľko rokov používa pri operáciách očí, napr. ako náhrada sklovca. Vďaka prípravkom EvoTears® a EvoTears® OMEGA je prvýkrát k dispozícii v podobe očných kvapiek.

Pictogram no need for preservatives
Bez pomocných látok

Prípravky EvoTears® a EvoTears® OMEGA ako jedinú alebo hlavnú zložku obsahujú pefluórhexyloktán. Sú teda bezvodé a nemusia obsahovať žiadne pomocné látky, ako napríklad konzervanty, emulgátory alebo fosfáty.

Bezvodé zloženie
Bezvodé zloženie

Vďaka bezvodému zloženiu prípravky EvoTears® nemusia obsahovať konzervanty, pretože mikroorganizmy vyžadujú na svoje prežitie vodu. Vďaka absencii vody navyše prípravky EvoTears® nemajú pH, ani osmolaritu. Ak sa pH a/alebo osmolarita očných kvapiek na báze vody pohybuje za fyziologickou hranicou, nemožno vylúčiť nástup nežiadúcich reakcií, napríklad pálenia alebo hypertonického stresu, ktorý môže vyvolať zápal.

Nízke povrchové napätie
Nízke povrchové napätie

Vďaka pefluórhexyloktánu je povrchové napätie prípravkov EvoTears® a EvoTears® OMEGA oveľa nižšie ako povrchové napätie vody. Preto sa kvapka rýchlo šíri po slznom filme a vytvára unikátnu ochrannú vrstvu. Okrem toho sa po povrchu oka rozprestiera mimoriadne drobná kvapka (približne 10 µl, oproti 40 – 50 μl kvapky obsahujúcej vodu), ktorej objem zodpovedá kapacite spojovkového vaku. To zaisťuje príjemnú aplikáciu, pretože z oka vytečie iba malé množstvo prípravku, ak vôbec nejaké.

Pictogram high yield
Vysoká efektivita balenia

Malý objem kvapky zaručuje vysokú efektivitu. Z balenia s objemom 3 ml je možné získať až 280 kvapiek, tj. až cca 3-krát viac než z porovnateľného objemu umelých sĺz s obsahom vody.

Pictogram lipophilicity
Lipofília

Lipofilné (rozpustnosť v tukoch) vlastnosti pefluórhexyloktánu umožňujú prípravkom EvoTears® nahradiť funkciu lipidovej vrstvy. Výsledná účinná ochrana pred odparením vedie k spokojnosti pacientov. Okrem toho je stabilizovaná vodná zložka slzného filmu a predchádza sa tak slzeniu očí.
Vďaka lipofilným vlastnostiam prípravku sprevádza rozprestretie kvapky po povrchu oka príjemný pocit.

Pictogram treatment days
Liečba na veľa dní

Vďaka pefluórhexyloktánu zostávajú prípravky EvoTears® na povrchu oka, a teda slzný film chráni pred odparením dlhšiu dobu. Spravidla stačí kvapku aplikovať 2-krát až 4-krát denne. Fľaštička s objemom 3 ml teda pri aplikácii 4-krát denne vystačí na 35 dní*. Ak je aplikácia* potrebná len 2-krát denne, vydrží fľaštička 70 dní!

* Aplikácia v dávke jedna kvapka na jedno oko

Pictogram no effect on vision
Bez obmedzeného videnia

Inovatívna látka pefluórhexyloktán je lipofilná (afinná k lipidom), ale má rovnaký index lomu ako prirodzené slzy. Preto prípravky EvoTears® neobmedzujú videnie.