Inovácia v terapii suchých očí

Prvé očné kvapky obsahujúce pefluórhexyloktán a tiež prvé kvapky bez obsahu vody na liečbu suchých očí.

Unikátna* náhrada lipidov

EvoTears® a EvoTears® OMEGA sú celosvetovo prvé očné kvapky s obsahom inovatívnej látky pefluórhexyloktán a takisto prvé bezvodé kvapky určené na liečbu suchých očí. Sú k dispozícii v malej fľaštičke s kvapkadlom.

Prípravky EvoTears® vytvárajú na slznom filme ochrannú vrstvu. Rýchlo a spoľahlivo tak predchádzajú predčasnému odparovaniu slzného filmu, a teda suchosti očí. Zároveň nezhoršujú videnie. Prípravky majú mimoriadne dobrú znášanlivosť, pretože neobsahujú pomocné látky.

Za suché oko môže

  • v 58 % prípadoch iba narušená lipidová vrstva, tj. predčasné odparenie slzného filmu.1,
  • v 31 % prípadoch kombinácia narušenej lipidovej vrstvy a nedostatočného objemu vodnej vrstvy.1

Keďže prípravky EvoTears® ovplyvňujú lipidovú vrstvu, sú vhodné takmer pre 90 % pacientov trpiacich na suché oči.

* vďaka pefluórhexyloktánu a bezvodému zloženiu.

1 Tong L et al. Invest Ophthalmol Yis Sci, 2010. 51: 3449-3454

 

V prospech prípravkov EvoTears® jasne hovoria tieto výhody:

1. Prípravky EvoTears® a EvoTears® OMEGA nahrádzajú funkciu lipidovej vrstvy

Pefluórhexyloktán je lipofilný, tzn. rozpustný v tukoch, čo mu umožňuje nahradiť funkciu lipidovej vrstvy. S výslednou účinnou ochranou pred odparením sú pacienti spokojní. Okrem toho stabilizuje vodnú zložku slzného filmu a predchádza slzeniu očí.
Vďaka lipofilným vlastnostiam perfluorhexyloktanu sprevádza rozprestretie kvapky po povrchu oka príjemný pocit.

2. Rýchle rozprestretie cez slzný film

Vďaka nízkemu povrchovému napätiu pefluórhexyloktánu sa kvapka rýchlo rozprestiera a vytvára na slznom filme ochrannú vrstvu.

3. Vysoká efektivita balenia

Vďaka mimoriadne nízkemu povrchovému napätiu sa po oku rozprestiera veľmi malá kvapka (asi 10 μl). Z fľaštičky s objemom 3 ml je možné teda získať až 280 kvapiek. Objem kvapky zodpovedá kapacite spojovkového vaku. To zaisťuje príjemnú aplikáciu, pretože z oka vytečie iba malé množstvo prípravku, ak vôbec nejaké.

4. Liečba na veľa dní

Vďaka dlhšiemu retenčnému času na povrchu očí je ochrana pred odparením dlhotrvajúca. V kombinácii s vysokou efektivitou balenia umožňuje balenie s objemom 3 ml liečbu v dĺžke 35 až 70 dní, podľa toho, či sa prípravok aplikuje 4-krát alebo 2-krát denne.

5. Bez konzervantov

Mikroorganizmy potrebujú na prežitie vodu, ale vďaka pefluórhexyloktánu sú prípravky EvoTears® a EvoTears® OMEGA bezvodé. Preto sú k dispozícii bez konzervantov v malej fľaštičke s kvapkadlom.

6. Bez fosfátov

Prípravky EvoTears® neobsahujú vodu, nemajú pH, a preto nemusia byť pufrované. Ak sa pH nejakého lieku pohybuje mimo fyziologickú hranicu, môže dôjsť k pocitu pálenia. Ako pufor sa často používajú fosfátové zlúčeniny, čo pri podráždenom povrchu oka môže viesť k poškodeniu, a teda zhoršenému videniu.

7. Bez emulgátorov

Keďže EvoTears® a EvoTears® OMEGA nie sú prípravky typu olej vo vode, nemusia obsahovať emulgátory.

8. Bez zhoršenia videnia

Index lomu prípravkov EvoTears® a EvoTears® OMEGA je rovnaký ako index lomu prirodzených sĺz, a teda sa ich použitím neobmedzuje videnie.

9. Žiadny osmotický stres

Keďže prípravky EvoTears® neobsahujú vodu, nemajú osmolaritu. Vďaka tomu nie je povrch oka vystavený osmotickému stresu, ktorý môže vyvolať zápal.