Suché oko

Jedno z nejčastějších oftalmologických onemocnění.

Syndrom suchého oka

Syndrom suchého oka je jedním z nejčastějších onemocnění v oftalmologii. V současné době se odhaduje, že například v Německu je postižen přibližně každý šestý dospělý. Výsledkem je nestabilní slzný film, který potenciálně poškozuje oční povrch a je doprovázen zánětem. Neléčené suché oči způsobují příznaky jako je pálení, svědění a pocit cizího tělesa v oku. Paradoxně se mohou vyskytnout i nadměrně slzící oči. Suché oči mohou navíc vést k výraznému zhoršení zraku a ke snížení kvality života.

Slzný film

U suchých očí dochází k úbytku přirozeného slzného filmu. Slzný film chrání naše oči před vysycháním. Zdravý slzný film se skládá ze tří vrstev: hlenové mucinové vrstvy, která je v přímém kontaktu s povrchem oka, vodné vrstvy, která na ní přiléhá a vnější lipidové vrstvy.

Funkce slzného filmu:

  • výživa rohovky
  • zvlhčení a ochrana povrchu oka před infekcí
  • vyhlazení povrchu rohovky, čímž se zajistí optimální vidění
  • tvorba kluzné vrstvy pro hladký pohyb víčka

Funkce lipidové vrstvy:

  • zabraňuje odpařování slzné tekutiny
  • stabilizuje vodnou vrstvu slzného filmu

Lipidová vrstva se obnovuje s každým mrknutím oka a tvoří se za pomoci Meibomských žláz. Tyto mazové žlázy jsou umístěny uvnitř horního a dolního víčka a jejich póry ústí na příslušném okraji víčka. Produkují olejový sekret, který se ukládá jako malé kapičky na horní a dolní okraj víčka. Během mrknutí oka, tj. když se horní a dolní víčko setkávají, se tyto kapičky roztaví a vytvoří lipidový film. Když jsou oči znovu otevřeny, lipidový film je rovnoměrně rozložen na slzném filmu. Každé mrknutí oka tak slouží k obnově lipidové vrstvy.

Schematické znázornění neporušeného slzného filmu
Schematické znázornění neporušeného slzného filmu

Příčiny suchých očí jsou rozmanité

Suché oči jsou způsobeny různými faktory. Patří mezi ně onemocnění (např. cukrovka – diabetes mellitus), zákroky oční chirurgie či chemoterapie. Roli hraje i hormonální nerovnováha, zejména u těhotných nebo menopauzálních žen a žen užívajících perorální antikoncepci. Dalším faktorem je i užívání něketrých léků a náš životní styl (intenzivní práce u obrazovky počítače, nízká vlhkost vzduchu, klimatizace, kouření atd.).

Žena u laptopu: sebra – stock.adobe.com
Klimatizace: naypong – stock.adobe.com

Formy suchého oka

Při klasifikaci syndromu suchého oka obecně rozlišujeme 2 formy suchého oka:

  • nedostatečné množství slz (hyposekretorická forma) Zapříčiněná nedostatečnou produkcí slz, resp. nedostatek vodné vrstvy.
  • Hyperevaporační forma známá také jako evaporační forma syndromu suchého oka. Tato forma způsobuje předčasné odpaření slzného filmu v důsledku poškození lipidové vrstvy.

Obě formy vedou k poškození slzného filmu a mohou se také vyskytnout jako smíšená forma. Subjektivní obtíže se suchým okem mohou být indikativní při určování, která forma suchého oka je přítomna (Tabulka1).

1 na základě Kunert K. S. et. al. Trockenes Auge, Kaden Verlag, 2016: 53

Příznaky spojené s různými formami suchých očí1

Hyperevaporační forma(zvýšené odpařování v důsledku poruchy lipidové vrstvy)
Pocit pálení
Podráždění víček
Slzící oči
Nesnášenlivost kontaktních čoček
Problémy při činnostech před obrazovkou
Hyposekretorická forma(snížená produkce vodné fáze)
Pocit písku nebo cizího tělíska v oku
Zčervenání spojivek oka
Pocit unavených a namáhaných očí
Zvýšená citlivost na světlo
Pocit sucha v ústech

Obrázek v horní liště: iofoto – stock.adobe.com