Suché oči

Trpí jimi jeden ze šesti pacientů

Suché oko – jedno z nejběžnějších očních onemocnění

Syndrom suchého oka je v oftalmologii jedním z nejběžnějších onemocnění. Aktuálně se odhaduje, že jím trpí jeden ze šesti pacientů. Jeho důsledkem je nestabilní slzný film, což může poškodit povrch oka. Průvodním jevem bývá zánět. Pokud se suchost očí neléčí, vyskytnou se příznaky jako pálení, svědění nebo pocit přítomnosti cizího tělesa v oku. Paradoxně může docházet i k slzení. Kromě toho suché oči vedou k významně zhoršenému vidění a snížené kvalitě života.

Obrázek Suché oko

Slzný film

Pacienti se suchýma očima mají poškozený slzný film. Zdravý slzný film obsahuje tři vrstvy: vrstvu s obsahem hlenu (mucinovou vrstvu), která spočívá přímo na rohovce, na ní vodnou složku a nakonec vnější lipidovou (olejovou) vrstvu.

Slzný film plní tyto funkce:

  • vyživuje rohovku
  • lubrikuje povrch oka a chrání jej před infekcemi
  • udržuje hladký povrch rohovky a zajišťuje optimální vidění
  • vytváří kluzký povrch a umožňuje pohyb víček

Lipidová vrstva plní tyto funkce:

  • potlačuje předčasné odpaření vodné složky a předchází suchosti očí
  • stabilizuje vodnou složku slzného filmu a předchází nadměrnému slzení očí

Pro lipidovou vrstvu jsou nicméně důležité meibomské žlázy a mrkání. Meibomské žlázy se nacházejí v horním a dolním víčku a vyúsťují v okraji víčka. Vylučují olejový sekret, který tvoří lipidovou vrstvu a v podobě malých kapiček se ukládá na okrajích horního a dolního víčka. Při mrkání, např. když se horní a dolní víčko potkají, se tyto kapičky sloučí do jedné. Při otevření očí se lipidová vrstva rovnoměrně rozloží po slzném filmu. Každým mrknutím se tedy lipidová vrstva obnovuje.

Diagram Oko a neporušený slzný film
Schematické znázornění neporušeného slzného filmu

Suché oči mají řadu příčin

Suchost očí způsobují různé faktory, jako třeba nemoci (např. diabetes mellitus), operace očí a chemoterapie. Hraje tu roli i hormonální nerovnováha, především u těhotných žen, žen v menopauze a žen užívajících antikoncepci. K suchým očím může vést i užívání drog nebo životní styl (intenzivní sledování monitorů, nízká vlhkost vzduchu, klimatizace, kouření atd.).

Žena u laptopu: sebra – stock.adobe.com
Klimatizace: naypong – stock.adobe.com

Typy suchých očí

Rozlišují se dvě formy suchých očí:

  • Nedostatečný objem. Příčinou suchých očí je snížená produkce vodné složky a ustavičné snižování objemu slzného filmu.
  • Narušená lipidová vrstva neboli evaporační forma suchého oka. Tato forma vede ke zvýšenému odpařování a destabilizaci slzného filmu, a tudíž k suchosti očí. Destabilizace slzného filmu navíc vyvolává nadměrné slzení.

Oba typy vedou k redukci slzného filmu a mohou se vyskytovat současně. Při určování, jakou formou suchého oka pacient trpí, se berou v potaz jeho subjektivní potíže (viz tabulka1).

1 dle Kunert K. S. et. al. Trockenes Auge, Kaden Verlag, 2016: 53

Příznaky různých forem suchých očí1

Narušená lipidová vrstva (Nadměrné odpařování slzného filmu kvůli nestabilní/narušené lipidové vrstvě)
Pocit pálení
Podrážděný okraj víčka
Nadměrné slzení očí
Nesnášenlivost kontaktních čoček
Problémy při používání monitorů
Nedostatečný objem (nedostatečná produkce vodné složky)
Pocit přítomnosti cizího tělesa
Zarudlost rohovky
„Unavené“ oči
Zvýšená citlivost na prudké světlo
Sucho v ústech

Header image: iofoto – stock.adobe.com