Požadavky na kvalitu přípravků k léčbě suchého oka

Základními faktory jsou kvalita složení a oční snášenlivost

Přípravky k léčbě suchého oka by měly splňovat mimo jiné následující požadavky:

Bez konzervantů
Bez konzervantů

Konzervační prostředky, které zabraňují kontaminaci očních kapek během skladování a používání, mohou mít negativní vliv na slzný film. Navíc mohou poškodit povrchové oční buňky a vyvolat nežádoucí reakce.
EvoTears® neobsahují žádné konzervační látky!

Bez fosfátů
Bez fosfátů

Kromě konzervačních látek mohou mít negativní vliv na již poškozenou rohovku i fosfáty, které jsou v očních kapkách často přítomny. Tyto sloučeniny se přidávají do očních kapek za účelem stabilizace pH. Problém je v tom, že poškozené povrchové oční buňky uvolňují vápník, který může reagovat s fosfátem v očních kapkách a způsobit špatně rozpustné kalcifikace rohovky. Ty mohou trvale narušit vidění.
Proto by oční kapky pro ošetření suchých a podrážděných očí neměly obsahovat fosfáty.
EvoTears® neobsahují fosfáty!

Žádné emulgátory
Žádné emulgátory

Emulgátory se přidávají do přípravků typu olej ve vodě, aby se umožnilo smíchání a stabilizace těchto dvou, v přírodě nemísitelných, složek.
Běžné oční kapky určené k obnově lipidové vrstvy slzného filmu obvykle obsahují kromě vody také lipidy, jako jsou triglyceridy, fosfolipidy nebo ricinový olej, a představují tedy přípravky typu olej ve vodě. Za účelem homogenizace nebo spíše stabilizace se přidávají emulgátory.
EvoTears® jsou bez vody a proto neobsahují žádné emulgátory!