Inovace v terapii suchých očí

První oční kapky obsahující perfluorohexyloktan a také první kapky bez obsahu vody k léčbě suchých očí.

Unikátní* náhrada lipidů

EvoTears® a EvoTears® OMEGA jsou celosvětově první oční kapky s obsahem inovativní látky perfluorohexyloktan a rovněž první bezvodé kapky určené k léčbě suchých očí. Jsou k dostání v malé lahvičce s kapátkem.

Přípravky EvoTears® vytvářejí na slzném filmu ochrannou vrstvu. Rychle a spolehlivě tak předcházejí předčasnému odpařování slzného filmu, a tedy suchosti očí. Současně nezhoršují vidění. Přípravky mají mimořádně dobrou snášenlivost, jelikož neobsahují pomocné látky.

Za suché oko může

  • v 58 % případů pouze narušená lipidová vrstva, tj. předčasné odpaření slzného filmu.1,
  • v 31 % případů kombinace narušené lipidové vrstvy a nedostatečného objemu vodné vrstvy.1

Jelikož přípravky EvoTears® ovlivňují lipidovou vrstvu, jsou vhodné téměř pro 90 % pacientů trpících na suché oči.

Všechny zobrazené produkty jsou zdravotnické prostředky.
Přečtěte si, prosím, pozorně návod k použití.

* díky perfluorohexyloktanu a bezvodému složení.
1 Tong L et al. Invest Ophthalmol Yis Sci, 2010. 51: 3449-3454

 

Ve prospěch přípravků EvoTears® jasně hovoří tyto výhody:

1. Přípravky EvoTears® a EvoTears® OMEGA nahrazují funkci lipidové vrstvy

Perfluorohexyloktan je lipofilní, tzn. rozpustný v tucích, což mu umožnuje nahradit funkci lipidové vrstvy. S výslednou účinnou ochranou před odpařením jsou pacienti spokojeni. Kromě toho stabilizuje vodnou složku slzného filmu a předchází slzení očí.
Díky lipofilním vlastnostem perfluorhexyloktanu doprovází rozprostření kapky po povrchu oka příjemný pocit.

2. Rychlé rozprostření přes slzný film

Díky nízkému povrchovému napětí perfluorohexyloktanu se kapka rychle rozprostírá a vytváří na slzném filmu ochrannou vrstvu.

3. Vysoká efektivita balení

Díky mimořádně nízkému povrchovému napětí se po oku rozprostírá velmi malá kapka (asi 10 μl). Z lahvičky o objemu 3 ml lze tedy získat až 280 kapek. Objem kapky odpovídá kapacitě spojivkového vaku. To zajišťuje příjemnou aplikaci, jelikož z oka vyteče pouze malé množství přípravku, pokud vůbec nějaké.

4. Léčba na mnoho dní

Díky delšímu retenčnímu času na povrchu očí je ochrana před odpařením dlouhotrvající. V kombinaci s vysokou efektivitou balení umožňuje balení o objemu 3 ml léčbu v délce 35 až 70 dní, podle toho, zda se přípravek aplikuje 4krát nebo 2krát denně.

5. Bez konzervantů

Mikroorganismy potřebují k přežití vodu, ale díky perfluorohexyloktanu jsou přípravky EvoTears® a EvoTears® OMEGA bezvodé. Proto jsou k dostání bez konzervantů v malé lahvičce s kapátkem.

6. Bez fosfátů

Přípravky EvoTears® neobsahují vodu, nemají pH, a tudíž nemusí být pufrovány. Pokud se pH nějakého přípravku pohybuje mimo fyziologickou hranici, může dojít k pocitu pálení. Jako pufr se často používají fosfátové sloučeniny, což u podrážděného povrchu oka může vést k poškození, a tedy zhoršenému vidění.

7. Bez emulgátorů

Jelikož EvoTears® a EvoTears® OMEGA nejsou přípravky typu olej ve vodě, nemusí obsahovat emulgátory.

8. Bez zhoršení vidění

Index lomu přípravků EvoTears® a EvoTears® OMEGA je stejný jako index lomu přirozených slz, a tudíž se jejich použitím neomezuje vidění.

9. Žádný osmotický stres

Jelikož přípravky EvoTears® neobsahují vodu, nemají osmolaritu. Díky tomu není povrch oka vystaven osmotickému stresu, který může vyvolat zanět.