Evaporační forma suchého oka

Téměř 90 % pacientů se suchýma očima má narušenou lipidovou vrstvu, tj. trpí evaporační formou suchého oka

Co je evaporační forma suchého oka?

Evaporační formu suchého oka vyvolává narušená lipidová vrstva, tj. nestabilní nebo neúplná lipidová vrstva. Lipidová vrstva je vnější vrstva slzného filmu, která chrání před předčasným odpařením vodné vrstvy. Obnovuje se mrkáním.
Narušená lipidová vrstva má za následek nadměrné odpařování spodní vodné vrstvy slzného filmu Obr. 1 nebo nadměrné slzení očí, jelikož lipidová vrstva již nezvládá vodnou vrstvu stabilizovat Obr. 2.

Ve většině případů, tj. téměř z 90 %, se na suchosti očí podílí právě evaporační forma.1 Typické příznaky narušené lipidové vrstvy jsou:

  • slzící oči
  • pálení
  • zarudlé a bolavé okraje víček
  • příznaky jsou silnější ráno

1 Tong L. et al. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010, 51: 3449-3454.

Příčiny narušené lipidové vrstvy

Evaporační formu suchého oka mohou vyvolat externí (vnější) i endogenní (vnitřní) faktory.

Mezi vnitřní faktory, které způsobují poruchu lipidové vrstvy slzného filmu, patří nefunkční meibomské žlázy produkující lipidy (dysfunkce Meibomských žláz), a dále zánět okrajů víčka, kde se meibomské žlázy nacházejí (blefaritida). Příčinou evaporační formy suchého oka může být i dysfunkční víčko, užívání léků nebo hormonální nerovnováha (např. při menopauze).

Příklady vnějších faktorů, které mohou způsobit narušení lipidové vrstvy, jsou používání digitálních médií a s ním související snížená četnost mrkání (viz digitální únava očí), nošení kontaktních čoček nebo používání očních kapek s obsahem konzervantů.

Léčba evaporační formy suchého oka

Běžná léčba narušené lipidové vrstvy je založena na očních kapkách s obsahem oleje nebo lipidů, které mají poškozenou nebo chybějící lipidovou vrstvu nahradit.

Většina pacientů trpí evaporační formou suchého oka. Převážná část přípravků určených k léčbě suchých očí nahrazuje pouze vodnou složku, a tudíž se na narušenou lipidovou vrstvu nezaměřuje.

Přípravky EvoTears® – další krok při léčbě suchých očí

Přípravky EvoTears® vyplňují mezeru v oblasti léčby evaporační formy suchého oka. Přípravky EvoTears® nahrazují funkci lipidové vrstvy. V konečném důsledku poskytují účinnou ochranu před odpařováním a jsou velmi dobře snášeny, jelikož neobsahují žádné pomocné látky.

EvoTears® – účinná ochrana před odpařováním a dobrá snášenlivost pro spokojenost pacientů!

Všechny zobrazené produkty jsou zdravotnické prostředky.
Přečtěte si, prosím, pozorně návod k použití.

Ikona InovaceIkona Vysoká efektivita balení

EvoTears® - unikátní* ochrana proti odpařování.

Inovativní látka vytváří ochrannou vrstvu přes slzný film
Ochranná vrstva vykazuje prodloužený retenční čas na povrchu oka. Produkty EvoTears® proto účinně snižují odpařování simulované slzy o více než polovinu.

* díky perfluorohexyloktanu a bezvodému složení
Header graphic: photoCD – stock.adobe.com